ofiara całopalna

biblia (Mini)

Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego,
to niechaj złoży na nią samca bez skazy. 
3. Księga Mojżeszowa 1,3

 

 

W Trzeciej Księdze Mojżeszowej opisanych jest pięć głównych rodzajów ofiar: ofiara całopalna, ofiara z pokarmów, ofiara pojednania, ofiara za grzechy i ofiara pokutna. Wszystkie one są obrazowym opisem jednej ofiary złożonej przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Rozważmy dziś krótko głębię ofiary całopalnej.

Nie miała ona nic wspólnego z grzechem. Nikt też nie musiał jej składać. Była to zupełnie dobrowolna ofiara, poprzez którą Izraelita wyrażał swoją miłość do Boga i chciał sprawić Bogu radość. Tak też uczynił Pan Jezus. Często wspominamy, że Chrystus przyszedł z powodu naszych grzechów, aby nas zbawić. Mimo tego, że jest to błogosławiona prawda, jednak nie był to jedyny motyw Jego przyjścia. Pan Jezus pragnął uwielbić Boga. Jak czytamy w Liście do Efezjan: siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności (Ef.5,2). Także w Liście do Hebrajczyków napisane jest: ofiarował samego siebie bez skazy Bogu (Hbr.9,14). Było to nieprzymuszone pragnienie Syna Bożego, jego wola. Krzyż wyraża nie tylko to, jak ohydny jest grzech w oczach Boga, ale też jest dowodem świętej gorliwości i miłości Jezusa Chrystusa do Ojca. 

Przy ofierze całopalnej charakterystyczne jest też to, że ten, kto przyprowadzał zwierzę, oprócz tego, że miał je zabić, musiał jeszcze zdjąć skórę z zabitej ofiary i pokroić ją na części. Jaki był tego powód? Skóra przykrywa to, co jest w środku. Zdjęcie skóry odkrywało wnętrze zwierzęcia. Jest to symboliczne przedstawienie wewnętrznego oddania się Bogu. U Pana Jezusa to, co zewnętrzne i to co wewnętrzne było jednakowo święte. Nie był On tylko zręcznym mówcą, czy człowiekiem pozorów, ale całkowicie bezgrzesznym we wszystkich myślach, pragnieniach, słowach i czynach. Przy ofierze z pokarmów kapłani otrzymywali swój dział. Z ofiary pojednania mogli jeść kapłani i ten, który ją składał. Natomiast z ofiary całopalnej nikt nie otrzymywał żadnej cząstki. Cała była tylko i wyłącznie dla Boga. To właśnie widzimy na Golgocie: doskonałe uwielbienie i bezgraniczne poświęcenie się Pana Jezusa Chrystusa dla swego Boga.
 
Oby i nasze życie odzwierciedlało cechy ofiary całopalnej!