ON jest przecież z tobą!

biblia (Mini)

I odpowiedział: Będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że Ja cię posłałem…
2 Księga Mojżeszowa 3,12

 

Jest rzeczą oczywistą, że gdy Pan posłał Mojżesza do realizacji powierzonego mu poselstwa, nie zamierzał pozostawić go samotnego. Zarówno wielkie niebezpieczeństwo związane z taką misją, jak i potrzeba wielkiej mocy dla wykonania czekających go zadań, wymagały pomocy od wielkiego Pana i Boga. Nie sposób pomyśleć, aby mądry Bóg polecił słabemu Mojżeszowi, by ten sam zmierzył się z potężnymi mocami Egiptu. Dlatego Bóg powiedział mu: Będą z tobą, chcąc w ten sposób uspokoić swego sługę, że nie zostanie sam, lecz będzie mógł oczekiwać na Jego moc.

Ta sama reguła dotyczy naszych osobistych działań wykonywanych z polecenia Pana. Gdy tylko udaję się z jakimś poselstwem od Niego, ufny Jego mocy i wsparty pragnieniem pomnożenia Jego chwały, z pewnością nie zawiodę się, bo ON BĘDZIE ZE MNĄ. Czyż jeszcze czegoś będzie mi trzeba? Czyż mogę żądać czegoś więcej? Obym tylko działał według Jego wskazań, a zapewnię sobie powodzenie w wykonywanej przeze mnie misji. Obym więc nie był nieśmiałym, nie był też zuchwałym, połowicznym czy lekkomyślnym, a Bóg pobłogosławi moje działanie. Nie bójmy się wykonywać powierzanych nam zadań. Nie kalkulujmy, nie szukajmy wymówki ani nie obawiajmy się trudu. Wszak w Jego towarzystwie możemy przystąpić do każdego „faraona”, a nasza misja uwieńczona sukcesem będzie ku chwale Pana , da nam obfite błogosławieństwo i radość z odniesionego zwycięstwa.

Amen.