opamiętanie i pokuta

biblia (Mini)
Opamiętanie i pokuta
cóż to takiego?

 

Na wstępie dobrze jest zaznaczyć, czym pokuta na pewno nie jest :
– nie jest zwykłym żalem z powodu grzechów i popełnienia złych czynów. Nie ma również nic wspólnego z tym, co ludzie nazywają odpokutowaniem za popełnione zło i usiłowaniami wymazania złych czynów poprzez dobre. Nie jest ona także osiągalna na drodze reformacji – próby wyparcia złych nawyków nowymi, lepszymi.

Pokuta w Słowie Bożym to radykalny zwrot w nastawieniu. Pokutować oznacza zmienić całkowicie nastawienie wobec siebie, grzechu, Boga i Chrystusa. Jan Chrzciciel głosił do tłumów, które rozpoznały, że są grzesznikami i zwracał się do wyniosłych uczonych w Piśmie, którzy myśleli, że ich pobożne uczynki i jałmużna znajdą upodobanie u Boga: Pokutujcie (Mt.3,2.7-11; por. Łk.18,9-14). Nasz Pan Jezus zwiastował każdemu: Jeśli nie będziecie pokutować, wszyscy także poginiecie (BG, Łk.13,3-5). Prawdziwa pokuta polega na tym, że miłośnik rozkoszy, wiecznie pobłażający i dogadzający sobie człowiek, wzgardzi pustym życiem i znienawidzi władające nim namiętności, świadczące o zepsuciu jego natury; że ten, który ma się za sprawiedliwego pojmie wreszcie, że w oczach świętego Boga jest zgubionym, zasługującym na potępienie grzesznikiem.

Człowiek pokutujący uzna naglącą potrzebę posiadania Wybawcy – Jezusa Chrystusa – otrzymując nowe życie i zbawienie. Przyznać szczerze własną winę i uznać zgubiony stan  to policzek dla wrodzonej dumy człowieka, jednakże wyznanie to zapowiada życie i osiągnięcie prawdziwego pokoju. Nie chodzi tu o emocje, wybuchy smutku i żalu. Pokuta jest rozpoznaniem stanu i uznaniem palącej potrzeby posiadania Chrystusa, który jako jedyny zaspokaja głód duszy.

Każdy, kto składa w Nim zaufanie, nie zginie na wieki. Obfitość Jego łaski przewyższa ogrom grzechu, a Jego pojednawcze dzieło na krzyżu Golgoty jest bezgranicznie kosztowne w oczach Boga. To dlatego jest w zupełności w stanie zaradzić naszej winie i nieczystości.