oto teraz dzień zbawienia

biblia (Mini)W czasie łaski wysłuchałem cię,
a w dniu zbawienia pomogłem ci;
oto teraz czas łaski,
oto teraz dzień zbawienia.

2 List do Koryntian 6,2

 

Jeśli dotychczas nie uporządkowałeś swojego życia i nie pojednałeś się z Bogiem, to właśnie teraz jest ku temu najbardziej odpowiedni moment. Poniżej przedstawiony został podwójny powód, dla którego powinieneś to uczynić:

1. Dzisiaj Pan Jezus zaprasza: „Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie” (Mt.11,28). Jeśli odczuwasz ciężar swych grzechów, które oddzielają cię od Boga, to Pan Jezus, który cię miłuje, jest gotów go zdjąć. On umarł za ciebie na krzyżu Golgoty abyś ty nie był przez Boga sądzony. Jedyne co musisz uczynić, to uwierzyć, że On całą twą winę wziął na siebie i za nią zapłacił. Wtedy otrzymasz przebaczenie grzechów i pokój z Bogiem.

2. Jutro może być za późno. Nikt nie wie, co przyniesie kolejny dzień, tak samo jak żaden z ludzi nie wie, kiedy nadejdzie jego koniec. Być może jutro będziesz tak zajęty, że nie będziesz miał czasu, by w spokoju pomyśleć o tym. Gdyby jutro zakończyło się twe życie, to zakończyłby się również dla ciebie czas łaski, i będzie już za późno na uporządkowanie swych spraw z Bogiem. To, jaką decyzję podejmiesz za życia, zadecyduje o tym, gdzie spędzisz wieczność: albo oddalony od Boga – w piekle, albo pojednany z Bogiem – w niebie. Biblia wyraźnie wzywa do tego, abyś podjął właściwą decyzję: „Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył…” (5M.30,19).

Dzisiaj jeszcze Bóg oferuje ci swą łaskę,
więc nie lekceważ tego, chodzi bowiem o całą Twą wieczność!

Dokąd idziesz? Dokąd biegniesz? Tak ci czasu ciągle brak!
Ucisz się i skłoń kolana, pomyśl dziś o życiu swym,
Póki żyjesz, szukaj Pana, jutro możesz spóźnić się!
Dokąd śpieszysz? O czym myślisz?
Co w twym życiu wartość ma?
Jezus dziś na ciebie czeka, aby dać zbawienie ci,
Idź do Niego i nie zwlekaj, z Nim szczęśliwe będą dni!