otrzymać pewność zbawienia


Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
List do Rzymian 10,10

 

Poniżej podane są cztery rady dla chrześcijan, którzy nie są pewni swojego zbawienia:

1. Czytaj Biblię!
Polegaj jedynie na Słowie Bożym, a nie na własnych przeżyciach czy odczuciach. Podejmij starania o to, aby zgromadzać się tylko z takimi chrześcijanami, którzy wzywają Pana ze szczerego serca (2. Tym. 2, 22), a samo Słowo Boże jest wykładane jasno i z bojaźnią Bożą. Przez czytanie i słuchanie Twój wzrok będzie skierowany na osobę Pana Jezusa, który oddał za Ciebie swoje życie na krzyżu.

2. Módl się do Boga!
Nawet wtedy, gdy Twoja wiara jest bardzo słaba, możesz się modlić. Proś Boga o to, żeby usunął Twoje wątpliwości i aby umocnił Twą wiarę. Bóg, który miłuje ludzi mających szczere serca, da także i Tobie pewność zbawienia.

3. Porzuć wszelki grzech!
Nie znajdziesz pokoju dla swojej duszy, jeżeli tolerujesz w swoim życiu grzech. Grzech uniemożliwia otrzymanie pewności i radości zbawienia. Jeżeli jednak będziesz żył zgodnie z tym, czego naucza Boże Słowo, to sam zobaczysz, że Bóg w różny sposób będzie dawał ci coraz głębsze przekonanie o pewności i nienaruszalności Twojego zbawienia.

4. Wszystko powiedz swojemu Panu!
Szczere wyznanie wszystkiego Chrystusowi pogłębi Twoją wiarę. Jeżeli również publicznie przyznasz się do swojego Pana i Zbawiciela, Twoje wewnętrzne przekonanie o posiadaniu zbawienia umocni się.