owce, które nie mają pasterza

biblia (Mini)
A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza.

Ewangelia Mateusza 9,36

 

Stado owiec bez pasterza to niepokojący, a już na pewno niezbyt budujący widok. Jak ma samo znaleźć drogę do miejsc, gdzie pokarm jest w obfitości? W Palestynie za czasów Jezusa osamotnione stado owiec oznaczało również całkowity brak ochrony przed dzikimi zwierzętami.

Takim samym obrazem można posłużyć się i dziś, aby zilustrować, jak współczesnych ludzi widzi Jezus Chrystus – błądzących, bez orientacji, bezbronnych. Jakby chciał im powiedzieć: Wasz zasadniczy problem polega na tym, że nie zdajecie sobie sprawy z potrzeby Boga, nie szukacie i nie znajdujecie drogi do Boga. Wielu nad wami panuje, ale nikt nie chce was paść. To dlatego nie znajdujecie również pokarmu zaspokajającego wewnętrzny głód człowieka, którego tak bardzo potrzebujecie, by znaleźć autentyczną radość życia. Dlatego wykrwawiacie się z tak wielu ukrytych ran, zadanych przez złe wpływy, nałogi, zniewolenia, na które nieustannie jesteście narażeni.

Co więc mamy zrobić? Przyjść do Jezusa Chrystusa, do Pana. Jak to się robi?

Mówi Mu się o swojej udręce w szczerej modlitwie. Trzeba śmiało i ufnie z Nim porozmawiać, bez ukrywania czegokolwiek i bez upiększania i koloryzowania tego, co złe.
Jaka będzie Jego reakcja? On wysłuchuje takiej modlitwy i wskazuje nam na to, jak jako dobry „pasterz” oddał na krzyżu za „owce” swe życie. Tam umarł za wszystkie „owce”, które przyjdą do Niego i staną się częścią jego „owczarni”. Wolno nam odnieść to z wiarą osobiście do siebie samych.

A co dalej? Następnie On sam przejmuje kierownictwo w życiu tych, którzy do Niego tak właśnie przyszli. Tak jak pasterz, podąża przodem, a my, jak owce, idziemy za Nim. On poprowadzi nas, będzie nas „paść” w dobrych miejscach, napoi świeżą i czystą „wodą”, da odpoczynek, zachowa i obroni przed grożącymi niebezpieczeństwami. Jak dobrze jest każdemu, kto może mieć Go za swego PASTERZA!