Pająk i źródło

biblia (Mini)A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie żąć będziemy bez znużenia. 
List do Galacjan 6,9
 
Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. 
List do Rzymian 5,5

 

Przypomniał mi się pewien stary obraz, który zapamiętałem. Po jego lewej stronie namalowany jest pająk, który czatuje w swojej pajęczynie. Pod spodem widnieje napis – „on czeka na łup”. Z prawej strony zaś można zauważyć wytryskujące źródło, przed którym klęczy zmęczony wędrowiec, nagarniając dłonią chłodną, orzeźwiającą wodę do ust, znajduje w źródle ukojenie. Pod spodem można przeczytać – „ono czeka na pragnącego”. Pająk i źródło – cóż mają oznaczać te symbole?

Czyhający pająk jest ilustracją egoizmu. Samolubny człowiek żyje kosztem innych. Według jego fałszywego mniemania, otaczający go świat i wszyscy ludzie są tylko po to, aby mu służyć, spełniać i zaspokajać wszelkie jego zachcianki.

Orzeźwiające źródło jest symbolem miłości. Ono nie pyta, kim jest ten utrudzony wędrowiec ani nie domaga się usłyszeć od niego radosne i wdzięczne „dziękuję”, nie zgani, gdy ten odejdzie bez słowa podziękowania. Miłość jest dla innych nieustannie do dyspozycji jak to bez przerwy bijące i płynące źródło. Ona służy Bogu i ludziom dla wzmocnienia i orzeźwienia pragnących. 

A jaka jest moja postawa, sposób mojego życia?

Jestem zapatrzony przede wszystkim na moje własne ziemskie korzyści, łamiąc Boże przykazania i lekceważąc samego Boga szukam i zdobywam dobra tego świata  i jak pająk, czatuję na „okazję”, na łup?

Czy może jestem jak to źródło, nieustannie gotowy, aby obsypywać błogosławieństwami ludzi dookoła siebie? Jako umiłowane przez Boga dziecko jestem do tego nie tylko powołany, ale też uzdolniony, aby w tym bezwzględnym i egoistycznym świecie odbijać promienie Jego miłości?

Bądźcie więc naśladowcami Boga
jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości  
(Ef.5,1-2).