Patrząc na Jezusa

biblia (Mini)
Przeto i my (…) złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa.

List do Hebrajczyków 12,1-2

 

To wezwanie ma w sobie zaledwie trzy słowa, a mieści się w nim cała tajemnica szczęśliwego życia każdego chrześcijanina.

– Patrząc na Jezusa, który umarł na krzyżu, otrzymujemy przebaczenie grzechów i pokój z Bogiem.

– Patrząc na Jezusa, który zmartwychwstał, zostajemy usprawiedliwieni i możemy przychodzić przed oblicze Boże.

– Patrząc na Jezusa, który zajął zaszczytne miejsce po prawicy Boga, możemy mieć pokój, bo On wstawia się za nami.

– Gdy patrzymy na Jezusa, Jego miłość zachęca nas, abyśmy umartwiali grzech w ciele i przeciwstawiali się atakom wroga.

– Patrząc na Jezusa, widzimy, jak rozświetla ciemność swą miłością, co sprawia, że zapominamy o sobie, ustawicznie się radujemy, nie trapiąc się z powodu problemów i trosk.

– Patrząc na Jezusa, mamy pewność, że pragnie On słyszeć nasze modlitwy i odpowiadać na nie.

– Patrząc na Jezusa, z którym nasze życie jest ukryte w Bogu, uświadamiamy sobie, że choć żyjemy na tym świecie, nie jesteśmy ze świata.

– Gdy patrzymy na Jezusa, otrzymujemy moc, aby składać o Nim świadectwo przed ludźmi.
Patrząc na Jezusa, którego mamy naśladować, odnajdujemy w Jego Słowie wskazówki, a w obietnicach pociechę.

– Patrząc na Jezusa, który niebawem przyjdzie powtórnie, nie możemy zapomnieć, że już niedługo przyjdzie, aby zabrać do siebie wszystkich prawdziwych wierzących.

Raz brzmieć w niebie będzie tryumfalny chór,
Pośród sal weselnych zabrzmi i twój wtór.
Lecz i przy tym blasku złotych niebios bram
Na Jezusa patrzeć będziesz wiecznie tam!