Patrząc na Jezusa

biblia (Mini)

Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary.
List do Hebrajczyków 12,2

 

 

– Czy zauważyliście już kiedyś, jak źle i byle jak wygląda pismo, zwłaszcza zaś ostatnie zapisane na stronie linijki u dzieci rozpoczynających naukę? – zapytał niegdyś swych słuchaczy znany kaznodzieja przebudzeniowy, Spurgeon.
– W pierwszej linijce widoczne są równiutkie literki, napisane ręką nauczyciela, które mają służyć za wzór do pisania. Przy wypełnianiu drugiej, uczniowie bacznie przyglądają się temu wzorcowi. Potem przychodzi kolej na trzecią linijkę – podczas zapisywania jej uczniowie patrzą na poprzednią, to jest na pierwszy ich odpis. Przy czwartej zaś wzorują się na trzeciej, przy piątej na czwartej, i tak dalej. W tak banalny sposób pismo staje się z każdą linijką coraz to gorsze, mniej czytelne i krzywe.  
– Popatrzcie, apostołowie podążali za Panem Jezusem i naśladowali Go. Pierwsi ojcowie Kościoła wzorowali się na apostołach, następni zaś na nich. W ten sposób z biegiem czasu „odpisy” były coraz gorsze, stając się coraz to bledszym odzwierciedleniem pierwowzoru. 
 
Nasz dzisiejszy wiersz biblijny uświadamia nam pewną ważną prawdę: najlepszy odpis jest zawsze ten dokonany z oryginału. Dlatego też adresaci Listu do Hebrajczyków, a wraz z nimi również i my, byli napominani, aby patrzeć bezpośrednio na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary.
Hebrajczycy byli otoczeni wielką liczbą świadków, których przykład mógł ich zachęcić i od których mogli się wiele nauczyć dla ich osobistego życia wiary (por. Hebr.11). Jednak jak ważne było to, aby nie pozostać przy tych ludzkich ideałach, lecz odwrócić swój wzrok od nich, aby patrzeć na Chrystusa. 
 
Tylko Pan Jezus jest „oryginałem”, pierwowzorem. Jako „sprawca i dokończyciel wiary” czynił każdy krok na ścieżce wiary w zależności od Boga i w Jego sile, co sprawiło, że osiągnął cel. Teraz zaś jest naszym wspaniałym przykładem.