początek roku

biblia (Mini)
Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie,
nowym jest stworzeniem;
stare przeminęło,
oto wszystko stało się nowe.
2 List do Koryntian 5,17

 

Właśnie mija pierwszy miesiąc odkąd kolejny raz przekroczyliśmy próg Nowego Roku. Niektórzy z nas, wpatrywali się w zegar, odliczali ostatnie sekundy starego roku i witali radośnie nowy. Inni byli może bardziej powściągliwi i nie ekscytowali się tak bardzo. Ale każdy z nas przyzna, że wraz z wybiciem północy zakończył się pewien etap w jego życiu, a rozpoczął kolejny.

Początek roku to też zazwyczaj czas na nowe postanowienia i wielu z nas z takimi postanowieniami rozpoczęło ten rok 2015, nie chcieliśmy powtarzać błędów minionego roku. Jak co roku, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy w naszym życiu powinniśmy zmienić: złe nawyki, nałogi czy przyzwyczajenia trzeba w końcu porzucić, ale gdy spojżymy wstecz, dobrze widzimy i jesteśmy świadomi, które z postanowień z poprzednich lat nigdy nie zostały zrealizowane.

Czy sytuacja nie powtarza się kolejny raz?

To ostatnia „Kartka z Kalendarza” w Styczniu, pierwszym miesiącu tego roku który prawie za nami. Przystańmy na chwilę i zastanówmy się, czy jak to zwykle bywa, nie zauważamy już teraz, że choć dopiero co weszliśmy w Nowy Rok z nowymi postanowieniami, a już wszystko jest po staremu? Zapominamy o ambitnych postanowieniach i nie jesteśmy w stanie porzucić złych nawyków i przyzwyczajeń. Nawet przy najlepszych chęciach – brak nam silnej woli i musimy przyznać, że NIC SIĘ NIE ZMIENIŁO.

Nowy Rok który za nami, nie uczyni z Ciebie ani z żadnego innego człowieka nowej osoby, podobnie jak powzięcie właściwych postanowień nie gwarantuje jeszcze ich dotrzymania. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku fundamentalnej, całkowitej zmiany w Twoim życiu, której dokonuje Bóg. Nie chodzi tylko o porzucenie starego stylu życia, lecz o głęboką duchową przemianę, która obejmując całą wewnętrzną istotę i jest widoczna także na zewnątrz. Biblia nazywa to „nowym narodzeniem”. Oznacza to, że powierzamy całe swe życie Odkupicielowi, Jezusowi Chrystusowi, a wierząc w Niego, otrzymujemy życie wieczne. To naprawdę oznacza rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego.

„Teraz na progu nowych dni
przyszłości nam nieznanej,
wiemy, że z nami będzie Bóg,
cokolwiek w niej się stanie.”