pójdę

biblia (Mini)


Zawołali tedy Rebekę i zapytali jej:
Czy chcesz pójść z tym mężem?
1. Księga Mojżeszowa 24,58

 

„Pójdę” – tak brzmiała odpowiedź Rebeki na pytanie zadane przez sługę Abrahama, czy chce pójść do całkiem obcego kraju, aby zostać tam żoną Izaaka. Ta młoda niewiasta uwierzyła temu, co sługa Abrahama opowiadał jej o młodym mężczyźnie, Izaaku, i postanowiła pozostawić wszystko, co do tej pory było dla niej najwartościowsze. Czekała ją długa i bardzo ciężka podróż, jednakże jej wzrok nie był skierowany na drogę, ale na jej cel.

Ta historia pokazuje nam, że my jako ludzie wierzący zmierzamy do Nieba, gdzie przebywa Jezus Chrystus. Najpierw przyjęliśmy Go w wierze jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela. Przez to nasze serca zostały pozyskane dla Niego. Teraz wędrujemy do Niego. Ziemia nie jest już naszą ojczyzną, ale także nie osiągnęliśmy jeszcze nieba. Sługa jest obrazem na Ducha Świętego, który chce nas podczas tej drogi prowadzić. Tak, jak niegdyś owy sługa podczas tej uciążliwej drogi opowiadał Rebece o jej przyszłym domu, tak samo Duch Boży ukazuje nam obecnie wielkość Pana Jezusa oraz nieba przez Słowo Boże.

Potrzebujemy tego wciąż na nowo, w przeciwnym razie nasze troski i zmartwienia sprawią, że ogarnie nas zniechęcenie. Nie powinniśmy myśleć o tym, co pozostawiliśmy, ale o celu, który jest przed nami. W trudnych chwilach Duch Święty dodaje nam otuchy, abyśmy szli naprzód i znużeni nie ustali. Przez to, że On bez przestanku się o nas troszczy, zbliżamy się cały czas do celu. I zanim się obejrzymy, będziemy już u Pana!