Pójdź za mną!

biblia (Mini)


Następnego dnia chciał udać się do Galilei;
i spotkał Filipa, i rzekł do niego: Pójdź za mną!

Ewangelia Jana 1,43

 

Każdy, kto przyjął Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela, musiał odpowiedzieć na to wezwanie Pana: Pójdź za mną! Gdy się nawracamy, stajemy się Jego uczniami. Ma to dla nas konkretne i dalekosiężne konsekwencje:

1. On jest naszym Panem, któremu jesteśmy winni posłuszeństwo. Powinniśmy uznać Go za swojego Mistrza, który ma pełne prawo, aby decydować o naszym życiu. Wszystko, co On nam mówi przez swoje Słowo, jest dla nas aktualne, i dlatego chciejmy być posłuszni Jego wskazówkom. Przy tym jednak pamiętajmy, że On jest dobrotliwy i nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych. Nie możemy mieć lepszego Pana od Tego, który oddał za nas swoje życie. Dlatego z miłości do Niego bądźmy Mu ulegli.

2. On jest naszym przewodnikiem, który idzie przed nami na naszej drodze życia. Dlatego naśladujmy Go, pozwalając Mu kierować naszym życiem. Przed podjęciem każdej decyzji pytajmy najpierw o Jego wolę. To nie my, lecz On powinien kierować naszym życiem. Jedynie Jezus Chrystus zna naszą przyszłość i wie, jaka droga jest dla nas najlepsza. Chciejmy zaufać Jego kierownictwu aż do momentu, gdy wraz z Nim znajdziemy się u celu, w górze.

3. On jest naszym przykładem. Podczas pielgrzymki na tej ziemi Pan Jezus zachowywał się zawsze bez zarzutu. Teraz zaś wzywa nas, abyśmy Go naśladowali. Jako jego uczniowie możemy wstępować w Jego ślady, które nam pozostawił. Czytając Ewangelie z łatwością je odnajdziemy, a jeśli będziemy Go wiernie naśladować, to ludzie ze świata będą mogli zobaczyć w nas coś z charakteru Pana Jezusa.