Pokój sumienia

biblia (Mini)
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie.
Ewangelia Mateusza 11,28

 

Pokój sumienia – nikt z natury nie posiada tego rodzaju pokoju. Otrzymują go jednak ludzie, którzy przychodzą do Pana Jezusa, Zbawiciela grzeszników, by przez Niego raz na zawsze zrzucić z siebie swój osobisty balast grzechów. Pokój ten jest darem łaski Boga dla wszystkich ludzi, którzy szczerze pragną zbawienia i kierowani miłosierdziem Bożym , z wiarą udają się do Tego, którego Bóg dał jako Zbawiciela świata.

Naturalny człowiek posiada sumienie, które jest jego nieustannym, obciążającym i oskarżającym towarzyszem! Jakże wielu ludzi właśnie z tego powodu podejmuje różne sposoby walki z sumieniem, próby doprowadzenia go do milczenia! Czasami kończą się one pozornym sukcesem; sprawiają, że głos sumienia zostaje przytłumiony. Pamiętajmy jednak: przyjdzie dzień, że odezwie się ze zwielokrotnioną siłą!

Jest lepsze, wspaniałe wyjście. Twoje sumienie może doznać trwałego pokoju wobec Boga, jedynego Sędziego, który widzi i wie wszystko oraz posiada pełne prawo i władzę sprawiedliwego sądzenia. Z NIM możesz mieć pokój! W kosztownej krwi Pana Jezusa, przez wiarę w Jego zbawczą śmierć na krzyżu otrzymasz prawdziwy spokój sumienia. Wierzący człowiek może na stałe pozbyć się przytłaczającej świadomości grzechów (Hbr.10,1-2), ponieważ zostały one na zawsze usunięte sprzed świętych oczu Bożych. Serce zostało oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa, która ma moc oczyścić od wszelkiego grzechu.

Czy znasz ten pokój, ukojenie, o którym mówi Pan Jezus?

Błogi to stan, gdy można zaśpiewać:

Ma sumienie odpoczynek, dany nam po wieczny czas,
gdyż krew Jego uczyniła ponad śnieg bielszymi nas!