porywczość

biblia (Mini)

 

Człowiek porywczy popełnia wiele błędów.
Przypowieści Salomona 29,22

 

Bywają sytuacje w naszym życiu, kiedy musimy działać szybko i nie mamy czasu na zastanawianie się. Często jednak pośpiesznie podjęta decyzja wyrządza wiele szkody.
Król Saul, pierwszy władca nad Izraelem, był człowiekiem porywczym. Podczas wojny z Filistyńczykami wielu Izraelitów ze strachu uciekło, a przerażony Saul czekał niecierpliwie na przyjście proroka Samuela, ale ten spóźniał się. Wtedy król sam złożył ofiarę całopalną sądząc, że w ten sposób zyska łaskę u Boga, ale w tej chwili nadszedł Samuel, który rzekł do Saula: Popełniłeś głupstwo! (1. Sam. 13,13).

Saul złamał przykazanie Pańskie, na własną rękę szukając ratunku. Gdyby zachował spokój i ufność ku Bogu pomimo grożącego niebezpieczeństwa, to sam Bóg przyszedłby mu na pomoc. Saul wkrótce znowu odstąpił od Pana oszczędzając najlepsze sztuki z owiec i bydła, a także zachowując przy życiu samego króla Amalekitów, Agaga. Król Saul był gorliwy we wierze, ale nie była to gorliwość podobająca się Bogu, gdyż często postępował według własnej woli, łatwo też ulegał wpływom innych, nie dbając o dokładne wypełnianie Słowa Pańskiego.

Drogi bracie, droga siostro, jeśli znajdujesz się w trudnym położeniu, nie podejmuj nieprzemyślanych decyzji, czekaj na Pana, a On na pewno się nie spóźni!
Pewien wierzący człowiek był źle traktowany w swoim miejscu pracy i zastanawiał się nad tym, czy nie zacząć szukać innej pracy. Już nawet przedsięwziął pewne kroki w tym kierunku, ale czytając Biblię natrafił na słowo z Księgi Kaznodziei: Jeżeli gniew władcy wybucha przeciwko tobie, nie opuszczaj swojego miejsca, gdyż spokój może zapobiec wielkim uchybieniom (Kazn. 10,4). Słowo to przyjął jak od Pana i pozostał na dotychczasowym stanowisku, będąc nadal świadectwem dla innych.

W wielu trudnych sytuacjach człowiek opanowany i rozważny może załagodzić spór, uniknąć niebezpieczeństwa lub być dla innych podporą. Jedną z cech charakteru Boga jest to, że jest On „nierychły do gniewu”. Bądźmy i w tym Jego naśladowcami!