posłuszeństwo Bogu

biblia (Mini)

Nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary,
a krnąbrność,
jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom.
1. Księga Samuela 15,23

 

Zacytowana w dniu dzisiejszym wypowiedź z Pisma Świętego może wydawać się nam surowa, ale zważmy, że pochodzi ona z ust samego Boga. W życiu króla Saula przestało być ważne posłuszeństwo Bogu, dlatego tymi słowami nakazał Bóg prorokowi Samuelowi skarcić króla. Saul odebrał je jako surowy osąd i z pobieżną, nieszczerą prośbą o wybaczenie swego grzechu, zamierzał iść dalej swą własną drogą. Z tego powodu Bóg nie zamierzał już dłużej pozostawić go na tronie Izraela.

 

Wszyscy mamy złą skłonność do wyrażania własnej oceny, na ile nasze grzechy uznać za poważne i ciężkie. Zbyt łatwo przychodzi nam mówić o większych i mniejszych grzechach, ignorując w ten sposób Boży autorytet. Przez „większe grzechy” rozumiemy wszystko to, co jest ewidentnie rażące i odpychające, mniejsze są dla nas zwykle wykroczeniami przeciwko naszemu poczuciu moralności. Bóg jednak widzi tło każdej sytuacji. Można zauważyć regułę, że większy grzech ma często swe źródło we wcześniejszym tolerowaniu mniejszego grzechu.

 

Dzisiejszy werset precyzyjnie to przedstawia. Bóg zna motywy naszych działań. Jeśli samowolnie zignorujemy  Jego prawa, to jest to grzech. Oczywiście, jest różnica , w jakim stopniu zawiniliśmy lub jaki charakter posiada sam grzech. Jeżeli nigdy nie popełniliśmy poważniejszych grzechów, powinniśmy być szczerze wdzięczni za to Bogu. Ale zasadniczą kwestią decydującą bezpośrednio o naszej społeczności z Bogiem lub jej zerwania, jest to, czy dążymy do wypełniania Jego woli, czy nie.

 

Biblia jasno naucza, że istnieje tylko jedna rzecz, która może dać nam zdolność postępowania zgodnego z wolą Bożą: narodzenie się na nowo przez wiarę w Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

 

Spójrz więc teraz na własne życie i odpowiedz sam sobie na pytanie:
czy narodziłem się na nowo, czy należę do grona tych, którzy „ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili” (J.1,13) ?