Powtórne przyjście Pana Jezusa

Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie…
List do Hebrajczyków 10,37-38

 

Zanim Pan Jezus opuścił tę ziemię, obiecał swoim uczniom, że przyjdzie znowu. Nie powiedział jednak, kiedy się to dokładnie stanie. W Księdze Objawienia swoje powtórne przyjście określił słowem „wkrótce”. Na ostatniej stronie Biblii aż trzy razy znajdujemy zapewnienie: „Przyjdę wkrótce”. A jednak do dzisiaj Pan nie przyszedł! Niekiedy brakuje nam wytrwałości w tym oczekiwaniu na przyjście Pana.

Bóg jednak zna nasze serca i pociesza nas przez swoje Słowo, abyśmy nie rezygnowali z oczekiwania na Niego. Dlatego w powyższym wersecie czytamy o „małej chwili” – a zatem nie trzeba już długo czekać! On nadchodzi, już jest w drodze. Niedługo się ukaże, nie będzie zwlekał.

Do momentu przyjścia Pana nasze życie jest drogą wiary. Nie posiadamy nic widzialnego – żadnych materialnych dowodów prawdziwości naszej wiary. Ale mamy Słowo Boże i na nim możemy się oprzeć. Wiara, zaufanie wierzących, jest posilana przez Słowo Boże. W nim znajdujemy wszystko, co dotyczy naszej przyszłości i co już dzisiaj jest naszym udziałem. Ono pokazuje nam Tego, który ma przyjść, a którego z tęsknotą oczekujemy. Im więcej wzmacniamy swoją wiarę przez czytanie Biblii i pielęgnowanie żywej społeczności z Bogiem, tym większą otrzymujemy siłę do życia w wytrwałości i oczekiwaniu na Pana pomimo trudów, trosk i problemów, które są naszym udziałem w codziennym życiu.