poza obozem

Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do niego poza obóz, znosząc pohańbienie jego.
List do Hebrajczyków 13,13

 

Dzieło krzyża zasługuje na uwagę także jako podstawa naszego uczniostwa, służby i świadectwa. Ten sam krzyż, który stawia wierzącego w najściślejszej relacji z Bogiem, dzieli go od świata. Wierzący, który umarł z Chrystusem, zerwał na zawsze z tym światem. Jest ukrzyżowany dla świata, a świat dla niego. Ponieważ zmartwychwstał z Chrystusem, jest złączony z Bogiem w mocy nowego życia.

Wierzący, który jest związany nierozerwalnymi więzami z Chrystusem, dzieli zarówno Jego przyjęcie u Boga, jak i odrzucenie ze strony świata. Te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Pierwsza z nich nadaje mu charakter prawdziwego czciciela Boga i niebiańskie obywatelstwo, podczas gdy druga czyni go na ziemi obcym i przechodniem. Pierwsza wprowadza go poza zasłonę, druga wyprowadza poza obóz (Hbr. 10,19-22; 13,13).
Skoro krzyż stanął między mną a mymi grzechami, wyznaczając mi miejsce pokoju z Bogiem, to stanął również między mną a światem, wskazując mi na miejsce u boku niechcianego w tym świecie Chrystusa. Uczynił ze mnie pokornego, wytrwałego świadka niepojętej, wiecznej łaski, którą oglądamy w krzyżu.

Wierzący nie powinien nigdy dążyć do zażywania wypływających z krzyża błogosławieństw, zaniedbując aspekt swojej odpowiedzialności. Jeżeli jego ucho pozwoliło mu usłyszeć zapraszający głos zza zasłony, to powinno pozostać otwarte na głos dochodzący spoza obozu. Kto przyjął w wierze dokonane na krzyżu dzieło pojednania, nie powinien cofać się przed odrzuceniem, które ze sobą przynosi. Apostoł Paweł mówił: Co do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czegokolwiek innego, jak tyko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Postrzegał świat jako coś, co zasługiwało, by zostać przybite do krzyża. Ten sam świat, mówiąc obrazowo, w akcie ukrzyżowania Chrystusa ukrzyżował z Nim wszystkich, którzy są Jego własnością!