poznać Bożą chwałę

biblia (Mini)
Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym.
2. List do Koryntian 4,6

 

Jaka głębia kryje się w wyrażeniu: chwała Boża, która jest na obliczu Chrystusowym! – Mąż siedzący po prawicy Bożej, na którego obliczu jaśnieje niezakryta chwała Boża. Ach! Fakt, że On, Syn Boży, jest człowiekiem – i to tam w górze – pozwala mi odkryć zakamarki serca, o których, gdyby nie On, nie ważyłbym się nigdy wspomnieć w obecności Bożej. Może dałem się zwieść zwodniczemu sercu i opuściłem sferę radosnej społeczności, ale gdy tylko moja dusza ponownie nawiązuje kontakt z Tym, który jest w chwale jako przyjęta przez Boga doskonała ofiara, do serca powraca pokój.

Wiem, że moje sprawy z Bogiem są uporządkowane. Gdy pytam, kim jest ów Baranek na tronie, otrzymuję odpowiedź: „To Nazarejczyk” – ten sam, który zstąpił z niebios, aby stać się moim zastępcą w należnym mi sądzie. To Ten, który obmył mnie w swojej krwi – On jest Tym, na którego obliczu Bóg widzi swą chwałę.

Pozwól, że zapytam: Czy Ty radujesz się żywą społecznością z Chrystusem?

On spogląda z góry i czyta z łatwością wszystko, co jest w Twoim sercu – widzi każdy nieusunięty jeszcze brud. Patrzy na Ciebie jako Syn Człowieczy, który poniósł za Ciebie przekleństwo grzechu. Jeżeli należysz do Niego, możesz ze spokojem unieść wzrok i powiedzieć: „O, Panie, Ty sam usunąłeś pożądliwość świata z mojego serca. Ty znalazłeś mnie jako błądzącą owcę i przyciągnąłeś do siebie przez swoją krew. Czyż Twe serce nie bije nieustannie szczerym uczuciem ku tej nędznej istocie, którą podniosłeś? Tak bardzo zależało Ci na mnie, że ani przez chwilę nie zawahałeś się ponieść ciężaru należnego mi przekleństwa, a teraz miałbym wątpić, że mnie kochasz? Czy moje przewrotne serce mogłoby pozwolić, aby wkradła się doń taka raniąca Go myśl?”
Blask chwały Bożej – gdzie? Na obliczu Jezusa Chrystusa. Bóg, wskazując na Niego i mówi: „Jeżeli chcesz poznać moją chwałę, oto proszę, ona jest tam – w Osobie mego Syna!”