prawda o zmartwychwstaniu

Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.
Ewangelia Jana 5:28-29

 

Ludzie z różnych powodów denerwują się lub oburzają, kiedy mówi się im o zmartwychwstaniu. Po pierwsze, rozum ludzki nie chce przyjąć faktu zmartwychwstania do wiadomości. Podpowiada, że przecież to niemożliwe, by ludzie, którzy zmarli nawet tysiące lat temu, otrzymali nowe ciało. Intelekt argumentuje, że zmarły człowiek już nie ożyje, choćby dlatego, że jego ciało uległo kompletnemu rozkładowi. Po drugie, wielkim przeciwnikiem zmartwychwstania jest skażone ludzkie sumienie, które mówi: „Nie może być żadnego zmartwychwstania“. Dlaczego? Każdy człowiek dobrze wie, że w jego życiu nie wszystko było w porządku. Przyjmując, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy, człowiek nie musi ponosić odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. A co wtedy, jeśli Biblia mówi prawdę i istnieje wieczna sprawiedliwość? Co wtedy, jeśli po śmierci trzeba będzie się rozliczyć ze swego życia? Wtedy na jaw wyjdą wszystkie grzeszne myśli, słowa i wszystkie haniebne czyny! Po trzecie, istnieje szatan, który ustawicznie skłania ludzi do zaprzeczania zmartwychwstaniu, dając im złudną i fałszywą nadzieję oraz pragnąc ukryć swoją nadchodzącą klęskę.

Jednak Biblia mówi wyraźnie, że pewnego dnia wszystkie groby będą puste, gdyż każdy zmarły zmartwychwstanie – niektórzy, by cieszyć się wieczną szczęśliwością, inni, by ponieść wyrok wiecznego potępienia.

Jezus Chrystus, Zbawiciel, jest jedynym ratunkiem przed nadchodzącym gniewem Bożym oraz przed sądem mającym spotkać grzeszników za popełnione zło. On jest jedynym wyznaczonym przez Boga miejscem wiecznego schronienia dla każdego pokutującego grzesznika!