prawdziwy chrześcijanin

biblia (Mini)

A na to Agryppa do Pawła:
Niedługo, a przekonasz mnie,
bym został chrześcijaninem.
Dzieje Apostolskie 26,28

 

Król Agryppa sądził, że aby stać się chrześcijaninem, trzeba przyjąć chrześcijaństwo jako swoją religię. Współcześnie także istnieje wielu ludzi, którzy myślą, że bycie chrześcijaninem jest tożsame z przynależnością do jakiegoś chrześcijańskiego wyznania. Ale według Biblii oznacza to o wiele więcej:

1. Prawdziwy chrześcijanin przez nowonarodzenie staje się dzieckiem Bożym. To narodzenie się na nowo jest dziełem Bożym, które następuje w momencie, gdy uwierzy się w Pana Jezusa, przyjmując Go do swojego serca jako osobistego Pana i Zbawiciela. Ta wewnętrzna przemiana, którą może sprawić jedynie Bóg, czyni z niego zupełnie nowego człowieka.

2. Prawdziwy chrześcijanin posiada całkowite przebaczenie swoich grzechów. W Jezusie Chrystusie mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego (Ef.1,7).

3. Chrześcijanin, który wierzy w Jezusa Chrystusa, jest usprawiedliwiony. Usprawiedliwienie to coś więcej niż przebaczenie. Oznacza ono, że Bóg widzi nas, jakbyśmy nigdy w życiu nie zgrzeszyli, ponieważ On wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego (Efez. 1,4).

4. Każdy chrześcijanin, który przyjął do swojego serca ewangelię zbawienia, został zapieczętowany Duchem Świętym. Duch Boży, który w nim mieszka, daje mu siłę, aby utrzymywać grzech w śmierci i aby przynosić owoce dla Boga.

5. Prawdziwy chrześcijanin jest członkiem ciała Chrystusowego, należącym do zgromadzenia Bożego wraz ze wszystkimi dziećmi Bożymi czasu łaski.

6. Chrześcijanin jest także obywatelem nieba oczekującym na Pana, który niebawem przyjdzie, aby wziąć go do siebie.