przycinanie knota


Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota.

2. Księga Mojżeszowa 25,38

 

Stary Testament szczegółowo opisuje, jak zostało wykonane wspaniałe dzieło sztuki złotniczej – świecznik dający światło w pierwszym pomieszczeniu przybytku, w tak zwanym miejscu świętym.

Duch Święty wykorzystuje szczegóły budowy poszczególnych elementów wyposażenia tego przybytku Bożego, abyśmy mogli lepiej poznać Pana oraz Jego doskonałą wolę w naszym indywidualnym życiu wiary, jak i w życiu Jego Zgromadzenia (tj. Kościoła).
Świecznik, o którym mowa, musiał posiadać knot, ponieważ dzisiejszy cytat biblijny mówi o przyrządach przeznaczonych do przycinania go i do gromadzenia resztek pozostałych po jego spaleniu się. Współcześnie nie korzystamy już prawie z lamp oliwnych, aby oświetlać pomieszczenia, dlatego warto jest przedstawić mechanizm działania takiej lampy, by zrozumieć duchowe pouczenia Słowa Bożego wyrażone przez świecznik.

OLEJ
zawarty w małym zbiorniczku, dzięki nasiąkaniu kapilarnemu wspinał się aż po końcówkę włóknistego knota. Tam ulegał spaleniu dając bardzo jasny płomień. Olej obrazuje Ducha Świętego, który sprawia, że nowe życie, które posiada każdy prawdziwy wierzący, daje światło widziane przez Boga (czujne przebywanie w jego bliskości) i przez ludzi (świadectwo wiary).

KNOT
wskazuje na element ludzki, przy którego udziale pali się płomień. Jeżeli nie ma istotnych zakłóceń, knot pali się jasnym płomieniem.
Lecz może się zdarzyć, że knot ulegnie spaleniu do tego stopnia, że zacznie wydobywać się czarny dym, przyćmiewający światło płomienia. Mówi się wówczas, że knot uległ zwęgleniu. Powstaje wtedy popiół – to znak, że czas przyciąć knot odrzucając część zwęgloną i bezużyteczną.
Lecz kiedy się tak dzieje?
Wtedy, gdy knot ten jest zbyt długi i wystaje poza płomień lampy: w duchowym sensie oznacza to, iż duma i pycha płynąca z ludzkiego serca przytłumia działanie Ducha Bożego do tego stopnia, że Pan musi nas „przyciąć”, abyśmy mogli wrócić w pokorze do społeczności z Nim.

Dziękuję ci Panie, że o mnie dbasz, że mnie wychowujesz, że przycinasz mnie za każdym razem gdy się zapominam, wtedy gdy znowu próbuję usiąść na tronie swego życia.