przygotuj się na spotkanie

Przygotuj się
na spotkanie twojego Boga, Izraelu!

Księga Amosa 4,12

 

Przez setki lat lud izraelski mógł doświadczać dobroci swojego Boga oraz Jego nieustannej opieki. Jednakże mimo to nie pozostał Mu wiernym. Teraz przybliża się moment, w którym będzie musiał spotkać się ze swoim Bogiem jako sędzią, stąd w zacytowanym wersecie to poważne ostrzeżenie. Spotkanie z Bogiem nie jest czymś błahym, dlatego trzeba się już wcześniej na nie przygotować.

Gdy Bóg kazał spisać w swoim Słowie powyższe słowa, miał także na względzie nas. Nie wiemy, kiedy nadejdzie ten moment, w którym będziemy musieli spotkać się z Bogiem, Słowo Boże mówi nam jednak, że on niebawem nadejdzie – czy to jeszcze za naszego życia na tej ziemi, czy też kiedy już z niej odejdziemy.

Każdy, kto żył na tej ziemi z Bogiem, może być pewien Jego niezmierzonej łaski. Dla tych, którzy żyją bez Boga, jeszcze dziś rozbrzmiewa apel ewangelii: Pojednajcie się z Bogiem (2. Kor. 5,20)! Jeśli za życia tego nie uczynimy, będziemy musieli zostać osądzeni przez sprawiedliwego Boga (Hbr. 9,27).

Ten, kto przyjmie ostrzeżenie, wybiera drogę zbawienia przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Już od wieczności było Bożym zamierzeniem, aby utorować ludziom drogę do siebie. Dlatego Bóg objawił się nam przez zesłanie Pana Jezusa, odwiecznego Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Jako człowiek umarł za grzesznych ludzi na krzyżu Golgoty. Każdy, kto w wierze uchwyci się tego doskonałego dzieła i w pokucie przed Bogiem wyzna swoje grzechy, otrzyma przebaczenie. Zostanie uratowany i nie będzie już sądzony przez Boga.

Wybranie drugiej drogi to przejście zupełnie obojętnie obok dokonanego niegdyś na krzyżu dzieła Pana Jezusa. Jednak ten, kto wybiera tę drogę, musi zdać sobie sprawę, że każdy, kto żyje bez Boga i bez Chrystusa umiera, będzie musiał stanąć przed Bogiem jako przed sędzią i przez Niego zostanie osądzony. Dla takiego człowieka końcem jest wieczne zatracenie. Posłuchajmy zatem tej cudownej nowiny o zbawieniu! Bóg wciąż szuka nas! Cóż za łaska!