przygotuj się

biblia (Mini)

Przygotuj się
na spotkanie twojego Boga, Izraelu!

Księga Amosa 4,12

 

Przez setki lat Izrael, ziemski lud Boży, doświadczał nieustannie dobroci swojego Boga. Mimo to stał się niewierny. Gdy prorok Amos wypowiadał te słowa, nadeszła chwila, by Izrael spotkał się z Bogiem w roli sędziego. Stąd to ostrzeżenie. Spotkanie z Bogiem nie jest sprawą, którą można zlekceważyć. Dlatego też Izraelici mieli się na nie solidnie przygotować. Umieszczając w swym Słowie taką wypowiedź, Bóg czyni to z myślą i o nas.

Tak jak izraelici, również i my nie wiemy, kiedy nadejdzie chwila naszego spotkania z Bogiem. Jedno jest pewne: Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hbr. 9,27). Kto spotka Boga jeszcze za swego życia, może liczyć na łaskę. Dlatego też jeszcze dzisiaj wszędzie rozbrzmiewa głos ewangelii: Pojednajcie się z Bogiem! (2Kor.5,20). Kto da się ostrzec, wybiera właściwą drogę – Jezusa Chrystusa.

Już od wieczności Bóg miał w swoim sercu, aby utorować ludziom drogę do siebie. Tak więc objawił się nam w swym Synu, Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem. Jako taki umarł na krzyżu Golgoty za grzesznych ludzi. Kto da temu wiarę i ukorzy się przed Bogiem z powodu swych grzechów, przyjmując Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i zastępcę, otrzyma przebaczenie. Zostanie uratowany przed przyszłym sądem.

Istnieje jeszcze inna droga – droga permanentnego lekceważenia wszelkich ostrzeżeń. Ale kto żyje bez Boga i umiera bez Chrystusa, będzie musiał stanąć przed Nim jako świętym Sędzią. Z Jego ust usłyszy wyrok – nieodwracalne wieczne potępienie. Dlatego pójdźmy za Bożym nawoływaniem! Nie ma nikogo, kto by sam z siebie szukał Boga (Rz.3,11). Bóg wciąż jeszcze szuka ludzi, ale to nie będzie trwało wiecznie!