przyjąć dar zbawienia (1)

biblia (Mini)Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ewangelia Jana 3,16-18

 

Były amerykański przestępca Ramon Salcido opowiada:

„Popełniłem straszne grzechy, zamordowałem siedem osób, w tym moją żonę i dwie córki. Gdy zostałem aresztowany, zgromadzony tłum ludzi wokół więzienia wołał:
„Zabijcie go, zabijcie go!”

Mijały dni i miesiące. Otrzymywałem mnóstwo listów, które przysyłali mi religijni ludzie. Najmniej zajmowałem się pismami nowozrodzonych chrześcijan. Pewnego dnia moje oko padło na pocztówkę, na której mogłem rozpoznać twarz uśmiechającego się dziecka, mówiącego:
„Jezus Chrystus kocha Cię! I ja również!” 

Ta pocztówka pochodziła od ośmioletniej dziewczynki, która mi napisała, że nawet dla mnie istnieje nadzieja i że Jezus rzeczywiście mnie kocha. Dalej pisała, że wszystko co musiałbym uczynić, to wyznać moje grzechy, ukorzyć się i dokonać szczerej wewnętrznej zmiany usposobienia mojego serca w obliczu wszelkich cierpień oraz krzywd, które wyrządziłem tak wielu ludziom. Pisała też, że szczerze muszę wpuścić Jezusa Chrystusa do mojego życia. Podała mi różne miejsca biblijne. Gdy skończyłem czytać Ew. Jana 3,16-18, łzy spływały mi po policzkach …” 

(ciąg dalszy jutro)