przyjąć dar zbawienia (2)

biblia (Mini)Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Ewangelia Jana 3,16-18

 
„Zacząłem z nią korespondować i po pewnym czasie odwiedziła mnie w więzieniu. Strażnicy byli w szoku, że ta grzeczna, mała dziewczynka odwiedziła mnie, osobę, która przez prasę została opisana jako bezuczuciowe monstrum.
W pokoju gościnnym objęła mnie i rozmawiała ze mną o Słowie Bożym. Od tego dnia zachowanie strażników wobec mnie się zmieniło, gdyż mogli rozpoznać we mnie dzieło Boże.” 

To krótkie świadectwo w prosty ale i jedynie słaby sposób pokazuje nam, jak bardzo Bóg nas kocha. Może żyjemy już parę lat z Panem i jesteśmy Jego własnością, ale istnieje wciąż niebezpieczeństwo, że moc Jego miłości nie jest nam bliska. Możemy rozmawiać o najwyższych prawdach biblijnych i być w stanie je wytłumaczyć ludziom wokół nas, ale czy Jego miłość przenika nas dzisiaj tak, jak w chwili naszego nawrócenia?

Jeśli tak rzeczywiście będzie, wtedy też dopiero, wypełnieni miłością Boga, będziemy mogli świadczyć o Nim tak, jak ta mała dziewczynka, która z pewnością nas zawstydza, ale równocześnie jest dla nas pięknym i zachęcającym przykładem!
Cóż to będzie za chwila, gdy ujrzymy Jego twarz! Ta chwila, w której całkowicie pojmiemy jak mało byliśmy warci Jego miłości i równocześnie jak bardzo On nas umiłował!