Radość w Panu

biblia (Mini)

 Uczniowie zaś
byli pełni radości
i Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 13,52

 

Czyż okoliczności w życiu chrześcijan z Antiochii były aż tak sprzyjające, że mogli mieć tyle radości? Nie, wręcz przeciwnie! Paweł i Barnaba zostali wyrzuceni z miasta za to, że zwiastowali ewangelię, co też zapoczątkowało prześladowania ze strony pełnych nienawiści Żydów. Także inni uczniowie Pana Jezusa, nie tracili swej radości nawet wtedy, gdy znajdowali się w trudnych sytuacjach. I tak, gdy Paweł i Sylas po wychłostaniu zostali wtrąceni do więzienia, modlili się tam i śpiewem wielbili Boga.

Można by zapytać: skąd u tych młodych ludzi, pomimo cierpień i prześladowań było tyle radości? Każdy, kto uwierzy w Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, otrzymuje przebaczenie grzechów i nowe życie. Otrzymuje też Ducha Świętego. Ta boska Osoba mieszka w nim, co nie pozostaje bez wpływu na jego życie. Jednym z błogosławionych rezultatów tego „zamieszkiwania” jest radość. Sam Pan Jezus mówi o Duchu Świętym: On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi (J.16,14). Dzięki temu uczniowie mieli świadomość tego, kim jest Pan Jezus. On stał się dla nich Zbawicielem i Pomocnikiem, który ich miłuje, a oni mogli Mu ufać bezgranicznie i nigdy się nie zawiedli. Dlatego też wielbili Go całym sercem. On był w ich życiu jedyną nadzieją i celem wiary. Czekali na Jego przyjście. Widzimy więc, że uczniowie mieli wiele powodów do radości – podobnie jak my dzisiaj.

W mojej duszy radość brzmi,
Gdyż wśród burz i jasnych dni,
Boża dłoń prowadzi mnie przez życia znój.
On napełnił serce me,
Błoga pewność krzepi mnie,
Że jest ze mną Pocieszyciel mój.