radość z miłości Chrystusa

biblia (Mini)
A obecne życie moje w ciele
jest życiem w wierze w Syna Bożego,
który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.
List do Galacjan 2,20

 

W oczach Bożych jest bardzo ważne, żebyśmy w podziwie zagłębiali się w miłość Chrystusa, abyśmy w Nim znajdowali swoją radość, poznawali Go i Jego miłość. Im lepiej poznaję Jego miłość do mnie, tym bardziej będzie też wzrastać moja miłość do Niego.

Czy istnieje taka moc, która jest w stanie osądzić i opanować moje własne, zepsute Ja? Czy jest moc będąca w stanie postawić nas ponad wszelkimi ziemskimi okolicznościami? – Jest to jedynie głęboka radość z miłości Chrystusa!

Jeżeli jest ona naszą codzienną, nieprzerwaną radością, to potrafimy również w nowy, cudowny sposób miłować innych wierzących. Wówczas widzimy ich w Jego świetle, postrzegamy przez pryzmat Jego miłości do nich i znaczą wtedy oni dla nas o wiele, wiele więcej niż zwykli ludzie, z którymi czujemy się w pewien sposób związani. Właśnie ta głęboka świadomość miłości Chrystusowej i umiejętność jej odczuwania jest w stanie udzielić nam tej duchowej mocy.

Pomyślmy teraz o cierpieniach, które być może musimy znosić dla Jego imienia albo o wykonywanej dla Niego przez nas pracy. Klucz do prawdziwego zwycięstwa dla wierzącego jest w tym, jeśli widzimy je (tzn. cierpienia i służbę) zawsze w powiązaniu z Osobą Chrystusa. On sam musi być motywem, przykładem każdej służby; to Jego cudowna Osoba musi być u jej podstaw, tak, aby każde nasze działanie wypływało z Niego i radości z Jego niewyobrażalnej miłości.

W pewnym sensie samo uwielbienie jest jeszcze bliżej powiązane z Bogiem i Jego bezpośrednią bliskością; dlatego też powinno posiadać szczególną wartość w oczach każdego dziecka Bożego. A jednak wcale nie rzadko zdarza się, że to właśnie aktywni, gorliwi chrześcijanie naprawdę niewiele znają czas uwielbienia i rzadko doświadczają  w swym życiu.

Ja wcale nie myślę, że powinniśmy w takim razie służyć naszemu Panu z mniejszym oddaniem! O nie! – Czyńmy to jeszcze gorliwiej, ale przede wszystkim radujmy się Nim samym i  z tej radości czerpmy siłę do naszej służby, dzieląc się radością z chodzenia w Panu z każdym człowiekiem, który zostanie postawiony na naszej drodze!