radujcie się w Panu

biblia (Mini)

 

Radość z Pana jest waszą ostoją.
Księga Nehemiasza 8,10

 

Radujcie się w Panu zawsze!
Te słowa pochodzące z Biblii zostały zapisane białymi literami na ciemnych, drewnianych drzwiach pewnego starego domu w Münsterland. W Niemczech bardzo często spotyka się stare budynki, na których ścianach czy drzwiach zapisane są wersety biblijne bądź jakieś chrześcijańskie aforyzmy. Czy zwracamy na nie uwagę tylko dlatego, że są świadectwem historii poprzednich stuleci lub dobrze świadczą o budowniczym domu czy raczej z powodu ich prawdziwej wartości?

Jednakże te słowa z Listu do Filipian 4,4 mają szczególny wydźwięk i myślę, że zostały umieszczone tam przez człowieka posiadającego żywą wiarę w Boga. Osoba, która zbudowała ten dom, wiedziała, że radość może znaleźć jedynie w Jezusie Chrystusie, w każdych okolicznościach swojego życia. Znalazła szczęście, które wierzący człowiek może posiadać zawsze, ponieważ doświadcza bliskości i pomocy Pana również w trudnych chwilach.

Król Dawid, w którego życiu było wiele wzlotów i upadków, utwierdza nas w tym przekonaniu. W jednym ze swoich Psalmów mówi do Boga: Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina (Ps. 4,8).