razem z nim cierpimy


Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.

List do Rzymian 8,16-17

 

Prawie wszyscy czytający lub słyszący te słowa są przekonani iż dotyczą one jego samego, jednak my wiemy że to nie prawda. Wiele miejsc ze Słowa Bożego dotyczy tylko wierzących i wskazuje nam, że droga wierzących prowadzi do chwały przez cierpienia. Jednak nawrócony człowiek nie musi podążać tą drogą samotnie, ponieważ Pan Jezus przeszedł ją już przed nami. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście wciąż na nowo dodaje nam otuchy, wskazując na Pana Jezusa. W pierwszym rozdziale przypomina nam, że Duch Boży już w Starym Testamencie przepowiadał przez proroków cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie (1. Piotra 1,11). W drugim rozdziale pokazuje nam przykład Pana Jezusa, mówiąc: gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady (1. Piotra 2,21). W czwartym rozdziale wzywa odbiorców listu: Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą (1. Piotra 4,1). W tym samym rozdziale pisze, że wierzący teraz mają udział w cierpieniach, a w przyszłości w chwale: Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały jego radowali się i weselili (1. Piotra 4,13).
Piotr pisze też o cierpieniach naszego Zbawiciela, których nikt z nas nie może doświadczyć: Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga (1. Piotra 3,18).

Cierpienie Pana Jezusa było wyjątkowe, ponieważ On przeszedł przez niewypowiedziane męki podczas trzech godzin ciemności na krzyżu, zupełnie opuszczony przez Boga, gdy wziął na siebie karę za nasze grzechy. W odpowiedzi na Jego miłość możemy przynieść Mu jedynie naszą wdzięczność i uwielbienie, nie unikając przy tym cierpień, które dotykają wierzących z tego powodu, że należą do odrzuconego w tym świecie Chrystusa.