relacje małżeńskie

biblia (Mini)
Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi.

List do Kolosan 3, 18-19

 

biblestudy

W tym fragmencie Słowo Boże daje nam krótkie, jasne wskazówki dotyczące życia małżeńskiego. Najpierw słowa skierowane są do żon, a następnie do mężów.

Żona powinna być uległa swojemu mężowi. To postanowił Bóg już w momencie, gdy stworzył Ewę jako pomoc dla Adama. Pomimo, że wierząca żona oraz wierzący mąż mają takie same chrześcijańskie stanowisko przed Bogiem, jednak jest różnica pomiędzy nimi, która wynika z porządku stworzenia. Żona powinna być uległa mężowi i uznawać go za głowę rodziny na podobieństwo Chrystusa będącego głową Kościoła (Ef.5,23). Z pewnością nie zawsze jest to proste, ale kobieta, która chce być posłuszna Słowu Bożemu, heartsbędzie wypełniać to polecenie z pomocą Pana. Pan Jezus zaś będzie błogosławił i uczyni szczęśliwą każdą żonę, która tak będzie czynić.

Mąż jest wzywany do tego, aby miłował swoją żonę. Powinien to czynić nie jedynie przez słowa, ale również czyny. Miłość męża objawia się w okazywaniu zainteresowania tym, co żonę zajmuje i porusza. Mąż powinien mieć na względzie to, że jest ona kobietą i liczyć się z jej uczuciami oraz pragnąć dla niej jedynie dobra. Aby móc każdego dnia okazywać jej miłość, musi zgłębiać miłość Pana Jezusa do nas. To będzie dawać mu siłę, aby wiernie miłować swoją żonę. Powinien też szczególnie uważać, aby swych niepowodzeń przeżywanych na przykład w pracy i skutkujących rozdrażnieniem, nie przynosić do domu i nie wyładowywać na żonie, gdyż przez to bowiem mąż rani serce swojej małżonki, oddala ją od siebie i zniesławia Pana.