robi sobie boga i oddaje mu pokłon

Narąbie sobie cedrów lub bierze cyprys albo dąb i czeka, aż wyrośnie najsilniejsze pośród drzew leśnych, sadzi jodłę, która rośnie dzięki deszczom. Te służą człowiekowi na opał, bierze je, aby się ogrzać, roznieca także ogień, aby napiec chleba. Nadto robi sobie boga i oddaje mu pokłon, czyni z niego bałwana i pada przed nim na kolana.
Księga Izajasza 44,14-15

 

W dziewiętnastym wieku na Madagaskarze pewna para małżeńska zleciła rzemieślnikowi wykonanie drewnianego posążku, który miał służyć jako bożek domowy. O ustalonej wcześniej porze przybyli do rzemieślnika, aby odebrać zamówioną figurę, jednakże okazało się, że ów człowiek nawet nie zaczął pracy. Zdumieni zaczęli przyglądać się, jak rzemieślnik przytaszczył ze sobą wielką gałąź z pobliskiego lasu i rozpoczął jej ociosywanie. W międzyczasie poczęstował gości ciepłym posiłkiem i wspólnie zasiedli do stołu. W końcu rzemieślnik zebrał resztki drzewa i podłożył do ognia palącego się pod strawą. Po tym wszystkim człowiek ten skończył swoją pracę, na którą musieli trochę poczekać, ale ostatecznie wszystko zostało wykonane zgodnie z ich życzeniem i po zapłaceniu uzgodnionej kwoty małżeństwo udało się w drogę powrotną do domu.

Jakiś czas po tym wydarzeniu odwiedził ich zupełnie przypadkowo pewien chrześcijanin, który podczas spotkania z nimi przeczytał akurat ten zacytowany dzisiaj fragment z Biblii, ale razem z kolejnymi dwoma wersetami Księgi Izajasza:
Połowę jego spala w ogniu, przy drugiej jego połowie spożywa mięso, piecze pieczeń i je do syta, nadto ogrzewa się przy tym i mówi: Ej, rozgrzałem się, poczułem ciepło! A z reszty czyni sobie boga, swojego bałwana, przed którym klęka i któremu oddaje pokłon, i do którego się modli, mówiąc: Ratuj mnie, gdyż jesteś moim bogiem!
Tak trafny opis tego, co niedawno miało miejsce w życiu tego małżeństwa, całkowicie zmienił życie żony. Dzięki ewangelii została przekonana, co jest prawdą i całkowicie usunęła bożki ze swego życia. To jednak wiązało się dla niej z wyśmiewaniem i prześladowaniami ze strony otoczenia, ale wiedziała, że prawda o Jezusie Chrystusie dalece przewyższa zakłamane bałwochwalstwo i była gotowa znosić te cierpienia.

Te słowa dotyczą również dzisiaj i nas. Bożkami mogą być przeróżne rzeczy tego świata ale też ideologie, tradycje, a nawet własna religia, które to chcą zawładnąć naszym życiem i odciągnąć nas od naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

A co jest bożkiem w Twoim życiu?