Rozmyślania nad Listem do Rzymian 1,1-7

biblia (Mini)Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, zawezwany apostoł, powołany dla Ewangelii Boga, która wcześniej została oznajmiona przez Jego proroków w Pismach Świętych, odnośnie Jego Syna, który według cielesnej natury urodził się z nasienia Dawida. Tego, z powodu wskrzeszenia umarłych, poprzez Ducha Świętości w mocy wyznaczonego Syna Boga Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego otrzymaliśmy łaskę i wysłannictwo ku posłuszeństwu wiary względem jego Imienia pomiędzy wszystkimi poganami. Wśród których wy też jesteście zaproszeni Jezusa Chrystusa. Wszystkim, co są w Rzymie, umiłowanym Boga, zaproszonym świętym łaska wam oraz pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa.
List do Rzymian 1,1-7

 

W Liście do Rzymian, który apostoł Paweł napisał z Koryntu, ukazany jest grzeszny stan ludzkości. Ponieważ człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny, Bóg musi go za nie osądzić. Jednak Bóg nie chce śmierci grzesznika, dlatego też sam znalazł rozwiązanie, by go uratować: posłał swego Syna, Pana Jezusa, aby to On poniósł karę za nasze grzechy, karę którą jest ŚMIERĆ (Rz.6,23), i uczynił to umierając za nas na krzyżu. Tam Boża świętość i sprawiedliwość znalazły zadośćuczynienie i tam został położony fundament naszego zbawienia.

W Liście do Rzymian Duch Święty ukazuje nam pełnię ewangelii łaski Bożej. W szczególnie długim wprowadzeniu mowa jest o radosnej nowinie skierowanej do wszystkich ludzi, o Panu Jezusie. Z jednej strony jest On prawdziwym człowiekiem, bez grzechu, który jako potomek Dawida wypełnił wszystkie obietnice dane przez Boga. Z drugiej strony jest Bogiem, Synem. Moc, w której zmartwychwstał po dokonaniu dzieła zbawienia, jest dowodem Jego boskości. Od Pana Jezusa apostoł Paweł otrzymał łaskę i pełnomocnictwo, by głosić ewangelię. Wierzący w Rzymie, mimo że Paweł ich jeszcze nie widział, byli w obrębie jego służby, i dlatego ten list jest do nich skierowany (Rz.1,14-15).

List do Rzymian – list do pogan, skierowany także i do mnie.
Dzisiaj szczególnie dotyka mnie świadomość tego, że Jezus umarł za mnie, abym ja mógł żyć.