Rozmyślania nad Psalmem 49

biblia (Mini)Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.
Księga Psalmów 46,2-3

Proszę, przeczytaj z Pisma Świętego Psalm 49

Prawdy zawarte w tym Psalmie są ponadczasowe, a więc aktualne także dla nas. Wprowadzenie do głównej myśli tego fragmentu jest dość obszerne (w. 2-5) i nawołuje do uważnego słuchania tego, co powie psalmista, gdyż jego słowa mają szczególne znaczenie i dotyczą każdego człowieka.

W tych wersetach jest mowa o ludziach, którzy polegają na swoim bogactwie i chlubią się nim. Wierzący nie muszą się ich obawiać ani czuć się gorsi, ponieważ wiedzą, że nie można odkupić swojej duszy za pieniądze. Nie ma takiej ceny, nie ma takiego bogactwa i żaden człowiek nie może wykupić sobie miejsca w niebie. Okup za grzesznych ludzi był o wiele więcej wart niż bogactwo całego świata. Apostoł Piotr pisze, że wierzący nie zostali wykupieni srebrem ani złotem, lecz drogocenną krwią Baranka Bożego (1. Piotra 1,18-21).

Bóg posłał swojego jedynego Syna jako człowieka na ziemię, aby poniósł śmierć. Na krzyżu Jezus Chrystus umarł za wszystkich, którzy w Niego wierzą. Jedynie dzięki tej ofierze przebłagalnej Bóg może ułaskawić i wykupić każdego, kto uwierzy. Nie ma innej możliwości.

Kolejną ważną prawdę widzimy w wersecie 11. Psalmista mówi, że każdy człowiek musi umrzeć, niezależnie od tego, czy postępował mądrze czy głupio w swoim życiu. Nikt też nie może zabrać do grobu swojego bogactwa. Nie możemy nic ze sobą zabrać do wieczności – oprócz naszych grzechów i odpowiedzialności za nie, jeśli nie zostały obmyte krwią Jezusa Chrystusa.