Rozmyślania nad Psalmem 51

biblia (Mini)

Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje! Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego!
Księga Psalmów 51,3-4

 

Proszę, przeczytaj z Pisma Świętego Psalm 51

Dawid był wiernym mężem Bożym i wielkim królem izraelskim, jednak pomimo tego dopuścił się poważnego grzechu – popełnił ohydne cudzołóstwo. Chcąc to jakoś zatuszować, zgrzeszył jeszcze raz, popełniając morderstwo. Z tego powodu Bóg posłał do niego proroka Natana, aby powiedział mu, że źle postąpił (2. Sam. 11,1-12,15).

Psalm 51 pokazuje nam, jak Dawid wraca do społeczności z Bogiem dzięki temu, że szczerze wyznał Mu swój grzech. My również, nawet jeśli nie popełniliśmy takiego grzechu jak król Dawid, możemy nauczyć się czegoś z tego Psalmu. Jeśli jako dzieci Boże zgrzeszymy, zawsze możemy w szczerości przyjść do naszego Ojca i wyznać mu to. Wtedy On nam przebaczy. Czy mamy tę świadomość, że każdy popełniony przez nas grzech jest przestępstwem wobec samego Boga (w. 6)?

Kolejna prawda zawarta jest w wersecie 7. Nasza stara natura jest całkowicie zła, zepsuta, a każdy człowiek posiada w sobie korzeń grzechu dopóki żyje na tej ziemi. W naszym ciele nie mieszka nic dobrego i nie jest ono w stanie się samo zmienić.

Wiersz 8. ostrzega nas przed oszukiwaniem samych siebie. Jakże często wmawiamy sobie, że nic się nie stało i próbujemy usprawiedliwiać swoje złe uczynki! Jednak w głębi serca wiemy: to jest grzech, który musi zostać wyznany, w przeciwnym razie Bóg nam go nie przebaczy. Będziemy mieć radość i pokój w sercu dopiero wtedy, gdy nasza relacja z Bogiem zostanie odbudowana, a jeśli to konieczne, także z ludźmi, wobec których zgrzeszyliśmy (w. 10).