Rozmyślania nad Listem do Rzymian 3,9-20

biblia (Mini)Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga; Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego (…) Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.
List do Rzymian 3,10-12.18

 

Proszę, przeczytaj z Pisma Świętego List do Rzymian 3,9-20

Wiersze 9-18 trzeciego rozdziału Listu do Rzymian bezkompromisowo opisują całą winę wszystkich ludzi. Przywileje Żyda nie czynią go lepszym od poganina. To, że zarówno Żydzi jak i Grecy żyją w grzechu, jest oczywiste. Nie jest to wniosek apostoła, gdyż Pismo Święte już wcześniej o tym mówiło, co podkreślają cytaty z Psalmów i z Księgi Izajasza.

Nie ma ani jednego sprawiedliwego – cóż za osąd moralności człowieka! Rozum człowieka jest zepsuty przez grzech, człowiek nie ma żadnego pragnienia, by być blisko Boga, chodzi własnymi drogami, nie posiada nic, co Bóg mógłby użyć, nie ma w nim nic dobrego! Cóż za charakterystyka! Wszystkie grzechy są wynikiem wrogości wobec Boga, przed którym człowiek nie okazuje żadnej bojaźni.

Zakon kiedyś oskarżał tych, którzy byli pod jego panowaniem, czyli Żydów. Zakon pokazuje także wszystkim ludziom całą obrzydliwość grzechu w Bożych oczach. Niepodważalne jest, że cały świat będzie sądzony przez Boga. Jednak zakon może jedynie pokazać grzech i odwieść od grzechu, ale nie jest w stanie pomóc grzesznikowi. Może potępić, ale nie może go usprawiedliwić przed Bogiem. Przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia.(Ga.2,16)