sami zgotowali sobie nieszczęście

Zuchwałe ich oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu mówią bez osłonek jak Sodomczycy, nie ukrywają go. Biada ich duszy, gdyż sami zgotowali sobie nieszczęście!
Księga Izajasza 3,9

 

Wiele można wyczytać z twarzy drugiej osoby. Gdy ktoś przez długi czas prowadził rozwiązłe, grzeszne życie, zostawiło to trwały ślad na jego twarzy. W ten sposób już za swego życia ponosi konsekwencje swoich grzechów. W dzisiejszych czasach jest normą nie tylko to, że ludzie grzeszą, ale również że otwarcie opowiadają o swoich haniebnych czynach, nie wstydząc się tego. Dlatego ich wina jest jeszcze większa w oczach Bożych.

Bóg ku przestrodze dał nam przykład sądu nad Sodomą i Gomorą. Niech nikt się nie łudzi myśląc, że Bóg nie widzi biegu wydarzeń na ziemi, nie słyszy ludzkiej mowy i nie waży czynów. On wie, widzi, słyszy i rejestruje z nieznaną człowiekowi ostrością wszystko, co człowiek czyni i co zaniedbuje. Tak, On zna nawet nasze myśli. Z tego też powodu te słowa: Biada ich duszy, gdyż sami zgotowali sobie nieszczęście!, zarówno wtedy, jak i dziś są ostrzeżeniem skierowanym do wszystkich ludzi.

Zapowiedzianego sądu Bożego człowiek może uniknąć, jeśli jeszcze dzisiaj uporządkuje swoją relację z Bogiem, wyznając Mu z żalem i pokorą swoje grzechy oraz przyjmując z wiarą Pana Jezusa i Jego dzieło odkupienia dokonane na krzyżu Golgoty. Niech nikt nie odkłada tej decyzji na jutro, ponieważ jutro może być za późno – na wieki!