SERCE

biblia (Mini)

 

Albowiem gdzie jest skarb twój
– tam będzie i serce twoje.
Ewangelia Mateusza 6, 21

 

Kiedy Biblia mówi o „sercu” to nie ma na myśli organu, który znajduje się w ludzkim ciele, ale wewnętrzne centrum uczuć, skłonności oraz motywacji człowieka.

Już na pierwszych stronach Biblii czytamy, że ludzkie serce już od dawna było złe (1. M.6,5; porównaj z Mt.15,19). Wszyscy ludzie rodzą się jako grzesznicy, dlatego wcześniej czy później objawia się tkwiące w ich sercu zło.

Każdy człowiek, podświadomie dostrzegając pustkę w swym sercu, stara się jakoś ją wypełnić, czymś to głodne serce zadowolić. Szuka więc przyjemności i rozkoszy w tym świecie, tatuaże, piercing, a niejednokrotnie sięga po alkohol, narkotyki czy inne używki, aby zagłuszyć budzący się przy tym głos swego sumienia. Być może Twoje życie wygląda podobnie, jak życie cudzołożnicy z Ewangelii Jana. Wchodzisz ciągle w nowe związki, pragnąc w tym znaleźć swoje szczęście, ale poza pustymi słowami nikt nie jest w stanie Ci tego naprawdę zaoferować. Albo też Twoje życie podobne jest do tego, jakie wiódł młody, bogaty człowiek opisany w dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Mateusza? Masz wprawdzie konto pełne pieniędzy, ale Twoje serce nadal jest puste!

Jedno jednak powinieneś wiedzieć: pustka Twojego serca, którą wciąż usiłujesz czymś wypełnić, jest zbyt wielka, byś mógł sobie sam z tym poradzić. To jak studnia bez dna – nigdy sam jej nie wypełnisz. Bóg dał Ci twe serce i tylko On jako Stwórca może wypełnić tę pustkę. On jeszcze dzisiaj Cię wzywa:

Jeśli kto pragnie,
niech przyjdzie do mnie i pije

                                                                 (Jana 7,37)