sfera bliskości Jezusa

biblia (Mini)

Głupców stawia się na wysokich stanowiskach, a zasobni w mądrość siedzą nisko. Kto kopie dół, ten może weń wpaść. Człowiek nie wie, co się stanie; a któż mu powie, co po nim będzie?
Księga Kaznodziei Salomona 10,6.8.14

 

Świat, w którym żyjemy, cechuje zaskakująca delikatność. Nie tylko ciąży na nim ustawiczna groźba różnych kataklizmów: wybuchów wulkanów, trzęsień ziemi, suszy i powodzi, ale jest on niezwykle podatny na różnego rodzaju niepokoje, których źródłem często bywają nadzwyczaj błahe powody. Wystarczy tylko, że dwa, często odległe od siebie kraje, prowadzą w stosunku do siebie bardzo ostrą politykę (przeważnie bez wiadomego powodu), a już staje się to przyczyną rozpętania konfliktu na skalę światową. Wystarczy, że kraje arabskie ograniczą eksport ropy naftowej, a już cały świat ekonomiczny wykazuje ogromne zaniepokojenie. To nie było wcale tak dawno temu, jak Wielka Brytania o mało nie została sparaliżowana w sektorze przemysłu węglowego, gdyż górnicy uznali, że nie wystarczy im 7 minut na skorzystanie z natrysku, zaś dyrekcja kopalni nie wyrażała zgody na przedłużenie tego czasu.

Człowiek wyraźnie żyje w urojeniu, że to, co tworzy, jest solidne, niezachwiane. Tymczasem niemal codziennie doświadcza, jak usuwa mu się grunt pod nogami. Stabilne nie są również wartości moralne. Nic nie jest pewne, stałe, solidne. Stabilizację i spoczynek możemy znaleźć jedynie w Bogu i u Jego boku. Bóg pragnie jednak każdemu człowiekowi darować pokój duszy, stabilizację, odpoczynek wewnętrzny. Są one wszystkie znacznie cenniejsze niż pokój i „rozkosze” pochodzące z tego świata. Osiągnąć ten pokój z Bogiem można jedynie przez przyniesienie swych grzechów na krzyż, gdzie Chrystus umarł w zastępie nas. Czyniąc to, nie będziesz się nigdy bać już śmierci, gdyż On wprowadzi Cię w sferę bliskości Jezusa. Bóg będzie Twoim schronieniem i spokojem.