Skutki wykroczenia

biblia (Mini)


Tym bardziej więc teraz,
usprawiedliwieni krwią jego,
będziemy przez niego zachowani od gniewu.

List do Rzymian 5,9

 

Z przyjacielem za kierownicą jechałem przez strefę ograniczonej prędkości. Policja ustawiła się w bardzo zręczny sposób. Ciężko było ją dostrzec i już za niewielkie przekroczenie prędkości zostaliśmy zatrzymani i zjechaliśmy na bok. Chwila nieuwagi i już mandat! Sytuacja ta wywołała jednak ciekawą rozmowę z funkcjonariuszami policji. Rzecz jasna, do ich zadań należy udowodnienie winy wszystkim, którzy przestępują prawo, ale zaczęliśmy się również zastanawiać jak ma się sprawa z naszymi wykroczeniami przeciwko prawom i zarządzeniom świętego Boga?

Podczas rozmowy zadaliśmy sobie te pytania:
Czy jesteśmy świadomi naszej winy?
– Czy przyznaliśmy się do niej otwarcie i bez krętactwa przed Bogiem?
– A co z należną za nie karą?

Uprzejma policjantka była przekonana o swojej winie wobec Boga. Wierzyła również, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty, aby nasze grzechy mogły zostać przebaczone. Ale czy rzeczywiście możemy być pewni, że nasze grzechy są przebaczone i że już nigdy nie będziemy za nie sądzeni? – zapytałem. W tym aspekcie policjantka miała jedynie cichą, niejasną nadzieję.

Na podstawie Biblii objaśniliśmy jej, że każdy, kto nawróci się do Boga i wyzna Mu szczerze swoje grzechy, może wiedzieć z całą pewnością, że Chrystus poniósł należną za nie karę na krzyżu Golgoty (1J.1,9; Iz.53,12).

Bóg jest sprawiedliwy – On nie może ukarać dwa razy za ten sam grzech. Ponieważ Chrystus za nas umarł, wszyscy, którzy wierzą w Jego dzieło zbawienia, są usprawiedliwieni ze swoich grzechów i mogą zostać wyzwoleni spod ciążącego na nich wcześniej wyroku. Pismo zapewnia: Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni (Iz.53,5).