Słabości i siła chrześcijanina

biblia (Mini)Lecz powiedział do mnie: Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa; albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny.         2. List do Koryntian 12,9-10

 

Bóg obiecał, że przyjdzie nam z pomocą w chwilach naszych słabości, lecz nigdy w stanach naszego lenistwa. Wierny chrześcijanin pozostaje tajemnicą dla ludzi tego świata. Ma zasoby siły, radości, pokoju, których źródło jest dla nich zupełnie niezrozumiałe. Żyje duchowo w nieuchwytnym dla nich świecie, w którym jest szczęśliwy. Gdy Bóg powierza nam jakieś zadanie, to dostarcza również sam wszystkich środków do jego wykonania. Na ogół jesteśmy dumni z wykonywanych przez siebie dobrych uczynków, podczas gdy powinniśmy raczej nie zapominać, że wszelkie dobro, jakie jesteśmy w stanie wyświadczyć, jest wynikiem Bożego działania w naszych sercach.

Nie pozbawiajmy Go chwały, która należy wyłącznie do Niego. W sferze duchowej możemy udzielić innym jedynie tego, czego uprzednio sami zaznaliśmy. Jeśli szatan znajduje w nas Chrystusa, to znajduje Tego, który go pokonał. W konsekwencji, nie mogąc nam nic uczynić, odstępuje od nas. To, co nas zachowuje i strzeże w przeróżnych okolicznościach, to nie nasze doświadczenie ani też wiedza lub inteligencja, lecz jedynie sam PAN, w nim nasze słabości i siła chrześcijanina .