słuchaj ojca i matki


Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki.

Przypowieści Salomona 1,8

 

Księga Przypowieści Salomona przekazuje nam Bożą mądrość do życia na tej ziemi. Mówi ona o Tym, o którym powiedziane jest, że stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem (1. Kor. 1,30).
Taką mądrość zdobędziemy tylko wtedy, gdy nasze serca będą pełne bojaźni Bożej: gdyż Bojaźń Pana jest początkiem poznania (Przyp. 1,7). Musimy mieć także pragnienie, aby w tych różnych sytuacjach w których postawił nas Bóg, bez względu na wszystko, w prostej wierze iść za Nim.

Niektórzy posiadają ten przywilej, że mogą wzrastać w wierzącej rodzinie i być wychowywanym przez swoich rodziców. Jednak nie zawsze jest to łatwe – i dla rodziców, i dla dzieci, bo jedni i drudzy mają swoją wolę i częstokroć inny punkt widzenia. Tak było od zawsze. Jednak nasz dzisiejszy wiersz uczy nas, że właśnie na drodze posłuszeństwa rodzicom młody wierzący może duchowo wzrastać i zdobywać prawdziwą mądrość. Jest to naturalny sposób, w jaki młody człowiek może dojść do życiowej mądrości: przez słuchanie ojca i matki. Ta zasada obowiązuje też wierzące dzieci, które mają niewierzących rodziców, dopóki wydawane przez nich polecenia czy dawane rady nie są jawnie sprzeczne ze Słowem Bożym.

A co z rodziną mądrego króla Salomona, który jest autorem tych przypowieści? Cały świat przychodził, aby słuchać mądrości Salomona, jednak jego własny syn nie skorzystał z tego przywileju, aby uczyć się mądrości od swojego ojca (przeczytaj 1. Król. 12,6-14). Rodzice i dzieci, jedni i drudzy, weźmy to ostrzeżenie sobie do serc i żyjmy w posłuszeństwie Słowu Bożemu, kierując nasze oczy na Pana!