Sługa Boży (1)

biblia (Mini)Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg.
1. List do Koryntian 3,5-6

 

Wierzący w Koryncie dopuszczali się wielu nadużyć w zakresie usługiwania darami. Przypisywali daleko przesadzoną wartość sługom, których używał Pan, aby przekazywać im prawdę Bożą. Posiadali faworytów, co prowadziło do kłótni i rozłamów. Aby skorygować ten stan, apostoł pisze powyższe linijki, z których i my możemy się wiele nauczyć!

1. Na wstępie pyta: Któż to jest Apollos, albo kto to jest Paweł? Nie ulega wątpliwości, że zarówno jeden, jak i drugi byli obdarowanymi braćmi. Zbór w Koryncie wyniósł ich na nienależne im stanowisko (o które żaden z nich sam się nie ubiegał!) liderów poszczególnych partii. W gruncie rzeczy byli tylko sługami, dzięki których służbie Koryntianie uwierzyli.

2. Po drugie, swoją pozycję sług posiadali nie przez ludzką ordynację, lecz jak Pan każdemu z nich dał (w. 5).

3. Po trzecie, każdemu z nich powierzona została odrębna służba.

Jak ma to miejsce w sferze ziemskich relacji, gdzie jeden sadzi, następny pielęgnuje wzrastające rośliny, zaś tym, który daje wzrost roślinie jest jedynie Bóg, tak też jest ze służbą dla Pana. Bóg mógł posłużyć się Pawłem, aby doprowadzić do nawrócenia ludzi czy Apollosem, powierzając mu duchową troskę o nowo nawróconych. Nie zmienia to jednak nic z faktu, że tym, który jedynie może dać życie oraz duchowy wzrost, jest wyłącznie On sam – Bóg.

dokończenie jutro…