służyć Bogu

Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat.
List Jakuba 1,27

 

Jakub w swoich pouczeniach zawsze kładzie nacisk na praktyczne życie wiary. Wyraźnie to widzimy w dzisiejszym wersecie ze Słowa Bożego. Nie tylko w niedzielę, gdy udajemy się na wspólne spotkania dzieci Bożych, powinno być widoczne to że jesteśmy chrześcijanami. Nie, nasza wiara powinna być widoczna także w ciągu tygodnia i to nie w pierwszej kolejności przez nasze słowa, ale przede wszystkim przez nasze zachowanie. Jak możemy uczcić Boga w życiu codziennym? Jakub daje nam dwie wskazówki:

a) Nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli.
To zadanie musi wypływać z bezinteresownej miłości do bliźniego, gdyż wykonując je, nie możemy oczekiwać, że w jakikolwiek sposób te osoby nam się odwdzięczą. Z całą pewnością także w Twoim otoczeniu jest wiele osób, które są bardzo samotne lub mają jakieś poważne problemy. To właśnie takim ludziom powinniśmy poświęcić nasz czas, w zamian niczego od nich nie oczekując. Wtedy będziemy objawiać łaskę Bożą, której niegdyś sami zakosztowaliśmy. Pan pomaga wszystkim, którzy są w potrzebie i obdarowuje ich swoją nieskończenie wielką miłością.

b) Zachowywać siebie niesplamionym przez świat.
Bóg pragnie, abyśmy w życiu codziennym nie dążyli do chwały, którą może nam oferować świat i abyśmy nie plamili się przez niemoralne życie. Jeśli będziemy trwać w duchowym odłączeniu od tego świata i jego rzekomych rozkoszy, to w naszym życiu będzie można zobaczyć odzwierciedlenie świętości Bożej. Także w tym możemy naśladować Pana, który żyjąc w tym bezbożnym świecie, prowadził święte i czyste życie.