śmiało stanąć przed Bogiem

biblia (Mini)
Umiłowani,
jeżeli nas serce nie oskarża,
możemy śmiało stanąć przed Bogiem.
(1J.3,21)

 

W chwili, kiedy Adam usłyszał głos Boga w ogrodzie Eden, zląkł się, gdyż, jak sam przyznał, był nagi. Za wyjątkiem przepaski z figowych liści, którą sam sporządził, nie miał nic, a jego serce wypełniły strach i poczucie wstydu.

To skąpe okrycie oczywiście nie uspokajało jego sumienia, inaczej nie miałby żadnego powodu do tego, aby się lękać. Jeśli więc samo sumienie człowieka oznajmia niedostatek wszelkich własnych wysiłków aby podobać się Bogu, o ileż bardziej Bóg, który jest święty i wszechwiedzący, musi być słusznie niezadowolony!

Adam uciekł sprzed oblicza Bożego i ukrył się. Oto sposób, w jaki ludzie reagują, gdy ich sumienie mnoży wyrzuty. Nawet nieposłuszne dziecko obawia się gniewu rodziców. Kiedy ludzie podejmują wysiłki, czasem nawet bardzo znaczące, by z religijnych powodów zadowolić Boga, w rzeczywistości działając tak, próbują zakryć przed Nim to, jakimi są naprawdę. Lecz przyjdzie czas, gdy każdy będzie musiał całkowicie się odkryć przed Bogiem,  wówczas tacy ludzie nie będą już mieli schronienia.

Ktokolwiek jest „usprawiedliwiony przez wiarę” w Jezusa Chrystusa może z radością zawołać:

„Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga,
gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości” (Iz.61,10).

Takie odzienie nie jest rezultatem czyichś własnych wysiłków, ale wielkim darem Bożym. Bóg ofiarował zwierzę, aby skutecznie przyoblec Adama jego skórą. On też przewidział ofiarę, przez którą każdemu, kto wyzna swą winę i swój grzech, może być przebaczone: to Jezus Chrystus, który poniósł śmierć dla zbawienia każdego, kto wierzy.

A czy ty uwierzyłeś?

Czy wyznałeś swoje winy i grzechy Chrystusowi?
Czy jesteś usprawiedliwiony i oczyszczony przez Jego świętą krew?