śpiewajmy Panu

biblia (Mini)
Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny, i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu.

List do Efezjan 5,19
[sc_embed_player autoplay=true volume=”50″ fileurl=”http://chrzescijanie.eu/wp-content/uploads/2015/04/ja-spiewam-panu-memu.mp3″]

 

Śpiew charakteryzuje zbawionych ludzi. Poprzez duchowe pieśni wyrażają oni wdzięczność Bogu za darowane im zbawienie w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa radość chrześcijanina jest widoczna, uzewnętrznia się w ich życiu między innymi śpiewem uwielbienia, któremu towarzyszy muzyka.
Izrael, gdy został wyprowadzony z niewoli egipskiej, powiedział:
Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał:
konia i jego jeźdźca wrzucił w morze!
(2M.15,1).

Także Dawid, gdy Bóg wybawił go od jego nieprzyjaciół zawołał:
Ja bowiem zaufałem łasce twojej!
Niech się raduje serce moje zbawieniem twoim!
Będę śpiewał Panu, bo okazał mi dobroć!
(Ps. 13,6)
.
I gdy król Dawid wniósł Arkę do Jerozolimy, ustanowił służbę uwielbienia, którą od tej pory pełnił Asafa wraz z innymi lewitami. Otrzymali oni od króla polecenie, aby sławili, dzięki czynili i wychwalali Pana, Boga Izraela:
Dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana! (1Krn.16,8-10)
Dalej, w Psalmie 98 odnajdujemy wręcz polecenie:

Radośnie wykrzykuj na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się i weselcie, i grajcie! Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i dźwięku rogu: radujcie się wobec Pana, Króla! (Ps.98,4-6)

Czy i my, jako chrześcijanie, nie mamy szczególnie wiele powodów ku temu, aby chwalić Boga poprzez pieśni? Czyż w Chrystusie Jezusie nie wybawił nas Bóg od straszliwego sądu i czyż każdego dnia nie doświadczamy Jego dobroci i ochrony?

Wierzący ludzie, zgromadzając się razem, grają i śpiewają, wspólnie wyrażając swoją wdzięczność Panu. Chciejmy grać i śpiewać nie tylko podczas naszych społecznych zgromadzeń, ale również wtedy, kiedy się nawzajem odwiedzamy. O, jakiż to błogosławiony czas, kiedy całe rodziny w swych domach śpiewają razem Panu! Nie oznacza to wcale, że możemy śpiewać tylko wspólnie, każdy z nas indywidualnie może przynosić Bogu pieśń chwały, kiedy odczuwa taką potrzebę.

Poprzez pieśń serce może wyrazić wdzięczność Panu za to, co uczynił dla nas na krzyżu Golgoty, i za to kim teraz jest dla nas. Duchowe pieśni, które w swej treści mówią o naszym wspaniałym Zbawicielu, wzmacniają naszą wiarę. A więc śpiewajmy Panu na chwałę!

Ja śpiewam Panu memu, śpiewam cały dzień,
Śpiewam o miłości tej, której nie zna świat.
Śpiewam, jak On zbawił mnie,
Przez swą śmierć na Golgocie,
Wciąż śpiewam Panu memu,
Śpiewam cały dzień.
Śpiewam cały dzień!