Spotkania Małżonków

 

 Czym są Spotkania Małżonków?

Spotkania Małżonków są ruchem formacyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie wymiaru ich związku w odniesieniu do Słowa Bożego i relacji z Bogiem.

Przeznaczone są dla wszystkich, którzy pragną, aby ich miłość małżeńska rozwijała się. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.  Są szczególnie pomocne dla par przeżywających kryzys.

Podstawową formą pracy Spotkań Małżonków są weekendowe rekolekcje o charakterze warsztatów. W czasie ich trwania nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez.
Odpowiednio przygotowane małżeństwa wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu, praca ta prowadzona jest przez małżonków wyłącznie we dwoje.
Nie ma żadnych ograniczeń czy wymagań, spotkania te są skierowane do każdej pary. Nie ważne czy jesteście dopiero po ślubie, zastanawiacie się nad separacją czy już jesteście po paru latach rozłąki.  Żadne sprawy łączące lub dzielące małżonków uczestniczących nie są ujawniane w grupie. Uczestnictwo w Spotkaniach Małżonków wiąże się z wyjazdem poza miejsce zamieszkania.

Siła oddziaływania Spotkań Małżonków polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wracające do domu z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania konfliktów. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości, oparty jest na Słowie Bożym oraz nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji.
Tak jak jedna osoba nie tworzy małżeństwa, tak i w przypadku tych rekolekcji, aby w pełni przeżyć te rekolekcje konieczny jest udział obojga małżonków, bez dzieci, na całości programu .

 

 

CHCESZ NA NOWO ZAKOCHAĆ SIĘ W SWOJEJ ŻONIE?
CHCESZ NA NOWO POKOCHAĆ SWOJEGO MĘŻA?
PRZYJEDŹCIE RAZEM NA SPOTKANIA MAŁŻONKÓW

 

Więcej informacji: