stanowisko a stan ludu Bożego (1)

biblia (Mini)Oto nakazano mi błogosławić, On pobłogosławił, ja tego nie odmienię. W Jakubie nie dopatrzyłem się niczego zdrożnego, nie widziałem obłudy w Izraelu.
4. Księga Mojżeszowa 23,21

 

Przyjrzyjmy się proroctwom Bileama. To coś niesamowitego być świadkiem scen odgrywających się na wzgórzach Baala, zastanawiać się nad sprawami, które tam się rozgrywały, przysłuchiwać się słowom mówiącego i mieć zdolność spoglądania poza kulisy. Jakże nikłym było pojęcie Izraela o powadze tego, co działo się pomiędzy Panem a wrogiem! Niewykluczone, że Izraelici szemrali w swoich namiotach w tej samej chwili, w której Bóg kazał ogłosić ich doskonałość. Balak chciał usłyszeć z ust Bileama przekleństwo wypowiedziane nad Izraelem, ale przeliczył się, gdyż Bóg nie pozwoli, by ktoś przeklinał Jego lud. Być może sam będzie musiał dotknąć się obecnego pośród niego zła, ale z pewnością nie dopuści, żeby ktokolwiek pomawiał go zuchwale i bezkarnie. Być może będzie musiał go zawstydzić, odkrywając przed jego własnymi oczami niejedno odstępstwo, ale nigdy nie przyzwoli na to, by karcił go obcy.

To ważny aspekt działania Bożego. Nie chodzi tu o to, co wróg myśli na temat ludu Bożego lub co ów lud myśli sam o sobie. Rozstrzygające jest pytanie: Co Bóg myśli o swoim ludzie?

Wie o nich wszystko – kim są, co uczynili, co jest w ich sercach. Nic nie jest zakryte przed Jego przenikliwym wzrokiem. Tajniki serca, charakteru i zakamarki życia są Mu dobrze znane. Ani aniołowie, ani ludzie, ani nawet szatan nie znają nas tak dokładnie, jak Bóg. To z Nim mamy do czynienia. Możemy zawołać tryumfująco: Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?. Bóg myśli o nas i mówi zgodnie z tym, co On sam z nas i dla nas uczynił, tj. zgodnie z doskonałością własnego dzieła, jakie wykonał. Inni mogą znaleźć w nas wiele błędów i uchybień, ale co się tyczy naszego stanowiska (a nie stanu), Bóg postrzega wierzących w nieskalanej piękności Chrystusowej. W Nim jesteśmy doskonali (Hbr. 10,14). To Jego istota, imię, wspaniałość i chwała oraz doskonałość Jego dzieła wyznaczają stanowisko tych, z którymi zechciał się złączyć wiecznymi więzami.