stanowisko wobec krzyża Golgoty

biblia (Mini)

Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.
1. List do Koryntian 1,18

 

Z pewnością gdzieś już słyszałeś, że Jezus Chrystus umarł na nim dla zbawienia zgubionych ludzi. Pozostaje jednak pytanie, czy konkretny człowiek sam uważa się też za zgubionego. To dlatego niejeden reaguje ze złością i denerwuje się, gdy mówi mu się o krzyżu. Człowiek jest dumny i nie chce słyszeć, że jest z nim tak źle.

Jednak krzyż Golgoty przemawia do nas wszystkich nadzwyczaj poważną mową. Tam Syn Boży, który przyszedł na ziemię z miłości do nas, zgubionych ludzi, został zabity z rąk swoich własnych stworzeń, które nie chciały Go. A jednak ten straszliwy czyn, dowodzący, jak ogromne jest zło ludzkich serc, stał się podstawą wiecznego ratunku i wszelkich błogosławieństw dla ludzi. Krew Chrystusa, która została przelana na tym krzyżu, stała się środkiem do przebłagania Boga za wszystkie nasze grzechy.

Czy potrafisz to pojąć?

Tak wielka była miłość Boga, że czyn ludzkiej nienawiści Bóg obrócił w źródło największych błogosławieństw dla wszystkich pokoleń ludzi! Każdy grzesznik, nieważne jak odrażający może być w oczach innych ludzi, może zostać całkowicie oczyszczony ze wszelkich swoich grzechów przez tę kosztowną krew Syna Bożego. Wystarczy ona, by zmyć nawet wszystkie grzechy wszystkich ludzi.

Kto w głębokim żalu nad swym własnym żałosnym stanem będzie szukać dla siebie schronienia w krzyżu zmarłego Zbawiciela i uczyni to z wiarą, że także i dla niego tam umarł, ten znajdzie prawdziwe przebaczenie swoich grzechów. Taki człowiek otrzyma pokój dla swego sumienia i serca oraz życie wieczne.

Taką oto jest mowa o krzyżu, której musi uwierzyć każdy człowiek, chcący uniknąć wiecznego potępienia. Kto czyni ten krok, doświadcza tego, że rzeczywiście posiada ona Bożą moc.