strzeżeni jesteście

Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym.
1. List Piotra 1,5

 

W Liście do Rzymian 1,16 jest napisane, że ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Te wspaniałe słowa spełniły się już w życiu wielu ludzi, którzy zupełnie zaufali Panu Jezusowi! Działanie tej mocy nie ogranicza się tylko do czasów, w których żyli pierwsi chrześcijanie, gdy np. fanatyczny prześladowca chrześcijan Saul z Tarsu stał się wiernym sługą Pana lub poganie, czyli bałwochwalcy, zaczynali uwielbiać prawdziwego Boga. Również i dzisiaj ewangelia całkowicie zmienia życie mnóstwa ludzi. Tam, gdzie nie może pomóc już żadna terapia, ewangelia może zdziałać cuda, tak że ludzie zostają uwolnieni z więzów zgubnych nawyków, relacji oraz uzależnień i całkowicie porzucają swoje grzeszne życie, aby jako wierzący chrześcijanie żyć odtąd dla swojego Pana.

Ale moc Boża nie ogranicza się jedynie do zbawienia. Każdy, kto w wierze przyjmie ewangelię, strzeżony jest przez moc Bożą aż osiągnie cel, czyli aż jego śmiertelne ciało zostanie zbawione tak, jak jest to udziałem jego duszy. Bóg ma moc, aby dopomóc w tym każdemu wierzącemu. Jakaż to pociecha i otucha dla tych, którzy uwierzyli ewangelii!

Niestety, musimy przyznać, że jesteśmy słabi i wiele razy upadamy. Jak często zawodzimy, tak że Pan musi nas znowu przywodzić do opamiętania! Jak często musimy wyznawać nasze grzechy i żałować błędnych decyzji! Jednak Bóg, nasz Ojciec, w swojej wielkiej i niewyczerpanej mocy ciągle nam przebacza i wzmacnia nas ku dobremu. On też sam doprowadzi nas do naszego ostatecznego celu w górze o ile my sami nie zdecydujemy inaczej.