świadectwo starszego chrześcijanina

biblia (Mini)Ale ja dzięki sprawiedliwości ujrzę oblicze twoje, kiedy się obudzę, nasycę się widokiem twoim. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości.
Księga Psalmów 17,15; 92,1

 

Pewien młody człowiek w XIX wieku wyemigrował do Nowej Zelandii i powrócił do swej ojczystej Anglii dopiero pod koniec swojego życia. Podróż w tamtą stronę trwała kilka miesięcy morskiej żeglugi, zaś powrotny lot samolotem zabrał mu mniej niż dwa dni. Człowiek ten zasnął w Chrystusie mając 110 lat, jednak rok wcześniej wydał takie świadectwo:

„Przybliżam się do chwili, w której wejdę do pałacu Króla królów, którego ku mojej radości znałem jako mego Zbawiciela, Pana i mojego Boga przez 93 lata. Jakże to będzie wspaniałe, móc spotkać po zmartwychwstaniu takich sławnych mężów wiary, jak na przykład Abraham, Józef i wielu innych, w nowych, przemienionych ciałach! Prawdopodobnie z ich własnych ust dowiem się, jak doznawali Bożej łaski, której sam tak długo doświadczałem. Tak, będę razem z nimi, ale Jedynym, którego będę oglądał w tym chwalebnym miejscu, będzie sam Król w całym swym pięknie. Chociaż jestem grzesznikiem z natury i z uczynków, mogę radować się chwilą, kiedy zostanę wprowadzony w Jego świętą obecność. Czy będę się tam dobrze czuł? Tak, ponieważ moje grzechy zostały całkowicie wybaczone przez Jedynego Boga zasiadającego na tronie chwały. Będę widział tego dowód, gdy na Jego dłoniach, stopach i Jego boku zobaczę znaki cierpień, które On sam poniósł z miłości do mnie”.